Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Familiebedrijf: hoe realiseert u een goede family governance?

Goed bestuur in een familiebedrijf: wees u bewust van de rollen die uw familieleden hebben en hoe deze samenhangen met (het belang van) het bedrijf.

Family governance gaat over goed bestuur in een familiebedrijf. Dat bestuur is in de ideale situatie gericht op de continuïteit van de onderneming en in balans met de waarden en belangen van de verschillende familieleden, zowel individueel als gezamenlijk.

Onbewust rollenpatroon

De vraag is natuurlijk: hoe realiseert u een goede family governance in uw familiebedrijf? Iedere familie kent haar eigen waarden, normen, gewoontes, bijzonderheden en eigenaardigheden. Vaak is er in een gezin een bepaald rollenpatroon ontstaan, dat in de loop der jaren zo is gegroeid. Als een van de ouders een eigen bedrijf heeft, heeft de familie – en het onbewuste rollenpatroon – daar ook vaak een belangrijke invloed op. 


Zolang partner en kinderen slechts beperkt betrokken zijn in het bedrijf spelen familiezaken meestal nog geen prominente rol in de bedrijfsvoering. Maar vanaf het moment dat u gaat nadenken over opvolging door de volgende generatie, kunnen familiezaken en bedrijfsvoering meer door elkaar heen gaan lopen.

Bij een generatiewissel in het bedrijf komen individuele en gezamenlijke belangen nadrukkelijker naar voren. De familie kan dan voor ingewikkelde keuzes en lastige vraagstukken komen te staan. Is mijn kind geschikt voor opvolging? Op welke manier blijf ik als ouder betrokken bij de bedrijfsvoering na de overdracht? Ben ik voor mijn pensioen financieel afhankelijk van het bedrijf als het overgedragen is? Moet de eigendom van het bedrijf overgaan naar alle kinderen of alleen naar de kinderen die in het bedrijf werken? 

Continuïteit  en harmonie waarborgen

Een goede family governance begint als u zich bewust wordt van de rollen die uw familieleden hebben en hoe deze samenhangen met het (belang van het) bedrijf. Het bespreken en expliciet maken van deze zaken zorgt voor draagvlak binnen de familie bij beslissingen die genomen worden over het bedrijf. Dit draagvlak draagt bij aan de continuïteit van de onderneming en zorgt voor blijvende harmonie binnen de familie.

Gemeenschappelijke uitgangspunten, afspraken en doelen kunnen heel goed worden vastgelegd in een zogenoemd familiestatuut, dat als kompas fungeert voor de toekomst van het bedrijf en verdere vermogensplanning in de familie. 

Wilt u graag in gesprek over family governance of over de mogelijkheden en voordelen van een familiestatuut? Neemt u dan contact op met mij (y.ditewig@vanlanschot.com, 06 12 91 78 56) of met uw private banker. Bent u nog geen klant bij Van Lanschot? Maak dan een afspraak.
leergang

Handvatten voor de bedrijfsoverdracht

In april 2021 start de 9e leergang van de Van Lanschot Kempen Academie voor Bedrijfsoverdracht in samenwerking met TIAS School voor Business and Society in Tilburg. In deze leergang komen alle facetten aan de orde waarmee de overnemende generatie in het familiebedrijf te maken krijgt, zoals family governance en het familiestatuut. 
Bedrijfsoverdracht

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer