Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Loondienst of geen loondienst? Wij denken in oplossingen

Het zorglandschap is continu in beweging: nu is de discussie over het verplichte dienstverband voor medisch specialisten opnieuw aangewakkerd door de formatie. Onze collega Chris Zegers schetste de aanloop en oorzaak in zijn column Eat, sleep, work, repeat.  Kort gezegd ziet het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder aanvoering van demissionair minister Pia Dijkstra (Medische Zorg) de verplichting als een mogelijkheid om de belangen van ziekenhuizen, medisch specialistische bedrijven en artsen te verenigen. Het ministerie blijft zoeken naar mogelijkheden om vrijgevestigde medisch specialisten in loondienst te krijgen.  

Bij Van Lanschot Kempen Healthcare spreken we dagelijks medisch specialisten, sommige maken deel uit van een maatschap, anderen zijn in loondienst. Met ons overleggen zij zaken als:

 • Hoe kan ik financieel anticiperen op deze onzekere situatie? 
 • Ik overweeg de overstap naar loondienst, is dit verstandig?   
 • Wat zijn de gevolgen van het staken van mijn zorgpraktijk?

Een hulpmiddel bij het maken van deze afwegingen is om persoonlijke financiële en fiscale consequenties in kaart te brengen: een evaluatie van je financiële plan.

Maatschap, goodwill en de fiscus

Veel vrijgevestigde medisch specialisten zijn lid van een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) in het ziekenhuis waar ze werken, vaak via een eenmanszaak of een BV. En bloc gedwongen loondienst betekent dat de samenwerking tussen zelfstandige artsen wordt beëindigd. Bij een maatschap heeft dit verschillende gevolgen, die beschreven staan in de maatschapsovereenkomst. Over het algemeen moeten eventuele schulden worden betaald, openstaande bedragen geïnd en het resterende kapitaal verdeeld. Als de maatschap collectieve verzekeringen heeft afgesloten zoals beroepsaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand voor haar leden, dan worden die stopgezet.

De fiscale afrekening over de goodwill is een ander aspect van de beëindiging van de zorgpraktijk. Een vrijgevestigde specialist heeft doorgaans activa op de balans staan. Bij de toetreding tot de maatschap is er goodwill betaald en geactiveerd op de balans, waar jaarlijks op wordt afgeschreven. Bij het staken van de praktijk wordt het fiscale verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van de goodwill verrekend met de belastingdienst. 

Transitiefonds?

In 2014 werd het transitiefonds aangekondigd. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelde 500 miljoen euro beschikbaar als subsidie om de overgang van zelfstandig medisch specialisten naar loondienst in 2015 te vergemakkelijken. Om de ziekenhuizen te helpen bij het overnemen van de praktijkkosten van de zelfstandige medisch specialisten, werden er transitiegelden beschikbaar gesteld als compensatie voor extra kosten.

Als de medisch specialist gebruik wilde maken van het lokale transitiefonds, konden zich twee situaties voordoen:

 • de boekwaarde van de geactiveerde goodwill was nihil;
 • de goodwill was nog niet geheel afgeschreven.

Onder bepaalde voorwaarden (zoals een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst) werd de aanspraak uit het transitiefonds niet in de winst van de zorgpraktijk betrokken. Het is niet duidelijk of en op welke manier er nu een vergelijkbare subsidieregeling komt. Zonder fiscale vrijstelling wordt de ontvangen goodwill bij de overstap naar loondienst belast. Dit geldt ook voor zaken als de auto, inventaris of een laptop die op de balans van de zorgpraktijk staan: die bezittingen worden meegenomen in de fiscale afrekening. 

Ons team

Wij zijn vertrouwd met de wereld van medisch specialisten en de ins and outs van de vrijgevestigde vorm èn loondienst. Hoe het nieuwe kabinet het zorglandschap gaat benaderen blijft nog even onduidelijk. Zeker is dat Van Lanschot Kempen Healthcare je kan bijstaan om te anticiperen op verschillende scenario’s. Daarbij biedt Van Lanschot Kempen ook hypotheken voor medisch specialisten aan. We spreken je graag over jouw situatie.


Pauline Kreeft 150x150

Pauline Kreeft

Directeur Healthcare

06 55 89 29 41

Mail Pauline Kreeft

Robbert Valk Van Lanschot Kempen

Robbert Valk

Relatiemanager

Misschien ook interessant voor u

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer