Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Miljonairs emigreren nauwelijks

In het miljonairsonderzoek van het CBS zien we dat er weinig emigratie plaatsvindt door miljonairs. Ook blijkt dat de emigratie naar België, eerder een populair emigratieland onder miljonairs, minder is geworden. Hoe is dat te verklaren?


Een deel van de verklaring ligt wellicht in de wetswijziging van 2015. Als mensen met een aanmerkelijk belang (5% of meer van de aandelen in een BV of NV) emigreren, krijgen ze van de Belastingdienst een zogenoemde conserverende aanslag over de waardegroei van hun bezit in de periode dat zij in Nederland woonden. Tot 15 september 2015 hoefde een emigrant deze aanslag alleen te voldoen bij verkoop van de aandelen of als (nagenoeg) alle winstreserves in de vennootschap werden uitgekeerd. Zolang dit niet gebeurde, hoefde de aanslag niet te worden betaald.


De conserverende aanslag wordt kwijtgescholden na tien jaar verblijf in het buitenland. Maar op 15 september 2015 is deze kwijtschelding na tien jaar geschrapt. Daarnaast is nog een bepaling verdwenen: dat emigranten met een aanmerkelijk belang de conserverende aanslag slechts hoeven te voldoen bij een winstuitkering van 90% of meer. Vanaf 15 september 2015 moet bij iedere winstuitkering naar rato belasting worden betaald. Dit voorkomt dat mensen met een aanmerkelijk belang na emigratie een aanzienlijk deel van de winst incasseren zonder dat de Belastingdienst dit (volledig) in de heffing kan betrekken.

Fiscale reden voor emigratie

Emigreren om de AB-heffing (25% box 2) kwijt te raken heeft dus geen zin meer. Verlaging van de belasting bij het overdragen van vermogen kan nog wel een fiscale reden zijn om te emigreren. Tien jaar na uw emigratie kunt u zonder heffing van Nederlandse schenk- of erfbelasting vermogen overdragen. Sommige landen in Europa heffen geen schenk- of erfbelasting. Als u in zo’n land woont, kunt u dus onbelast vermogen overhevelen naar bijvoorbeeld de kinderen of kleinkinderen.

Let op: u moet na een schenking nog wel 180 dagen in het buitenland blijven voordat u terugkeert naar Nederland. Mocht u in die periode in Nederland overlijden, dan moet u alsnog Nederlandse erfbelasting betalen over de schenking.

Immigratie laag

In het CBS-rapport wordt ook aangegeven dat de immigratie van miljonairs ten opzichte van niet-miljonairs laag is. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat er sprake is van veel economische emigraties, bijvoorbeeld uit landen als Polen. Een andere verklaring kan zijn dat veel miljonairs voordat zij terugkeren naar Nederland al een groot deel van hun vermogen hebben overdragen aan hun kinderen.

In de praktijk merken wij dat al dan niet terugkeren vaak samenhangt met de gezondheid. Als de gezondheid minder wordt, vinden veel van onze klanten het toch prettiger om in Nederland te wonen en dichter bij de kinderen te zijn.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer