Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

UBO-register: toch niet openbaar?

In Nederland is op 27 september 2020 het UBO-register ingevoerd en per 1 november 2022 is daar het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies bijgekomen. Met de registers wil de overheid witwassen en financieren van terrorisme tegengaan. 

Doorn in het oog

In de twee registers worden de gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (de ultimate beneficial owners, afgekort: UBO’s) van rechtspersonen, personenvennootschappen en fondsen voor gemene rekening bijgehouden. Deze twee registers zijn openbaar. Iedereen kan, tegen een beperkte vergoeding, bij de Kamer van Koophandel de UBO-gegevens van een bepaalde identiteit opvragen. Sommige informatie is alleen zichtbaar voor bepaalde bevoegde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en justitiële opsporingsdiensten. Op verzoek kunnen de openbare UBO-gegevens (zie kader) afgeschermd worden. Dat geldt echter alleen voor minderjarigen en voor personen die politiebeveiliging genieten.

​De invoering van de UBO-registers geeft derden dus tot op zekere hoogte inzicht in de financiële situatie van geregistreerde personen, omdat het mogelijk is de UBO-gegevens van een bepaalde entiteit te koppelen met de financiële gegevens uit het Handelsregister. Die zichtbaarheid is voor veel vermogende ondernemende families een doorn in het oog.

UBO-informatie
Openbaar
Alleen FIU en bevoegde autoriteiten
1
x
x
2
x
x
3
x
x
4
x
x
5
x
x
6
x
7
x
8
x
9
x
10
x

Inbreuk op de privacy

Is de openbaarheid van de UBO-registers niet een te grote inbreuk op de grondrechten van eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens (zoals die zijn vastgelegd in de Europese wetgeving)? In een recente procedure in Luxemburg is deze vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Het Hof komt in zijn uitspraak van 22 november 2022 tot de conclusie dat de openbaarheid van de UBO-registers inderdaad een inbreuk op de privacy is.


Deze uitspraak heeft hoogstwaarschijnlijk consequenties voor de Nederlandse UBO-wetgeving. Vooruitlopend op een kabinetsreactie heeft de minister van Financiën besloten dat de Kamer van Koophandel voorlopig geen informatie uit het UBO-register mag verstrekken.


Wij houden u in onze blogs op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Geschreven naar de stand van zaken op 24 november 2022.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en bevat geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat voor u de beste keuze is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer