Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Voorjaarsnota: afschaffing fiscale oudedagsreserve

In de Voorjaarnota van 20 mei 2022 kondigt het kabinet aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) te willen afschaffen per 1 januari 2023. De reeds opgebouwde FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Deze plannen van het kabinet moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. Wat betekent dit voor u als u een IB-onderneming heeft?

Fiscale oudedagsreserve: zo werkt het nu 

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent en voldoet aan het urencriterium mag u jaarlijks een deel van de winst doteren (toevoegen) aan de FOR. U creëert hiermee een fiscale aftrekpost waardoor u nu minder inkomstenbelasting verschuldigd bent. De FOR is slechts een fiscale reserve. U hoeft het bedrag dat u aan de FOR doteert niet daadwerkelijk opzij te zetten als inkomen voor later. Veel ondernemers doen dat daarom ook niet, hoewel dat wel is aan te bevelen. 


De toevoeging aan de FOR is een percentage van de winst die u als ondernemer in Nederland hebt behaald en bedraagt in 2022 maximaal € 9.632. U kunt jaarlijks kiezen of u wel of niet wilt doteren aan de FOR. Als u als ondernemer pensioen opbouwt, dan wordt de FOR-dotatie verlaagd met de pensioenpremies die u als bedrijfskosten hebt geboekt. De oudedagsreserve mag door de toevoeging niet hoger worden dan het ondernemingsvermogen. Als de plannen van het kabinet doorgaan is het vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk om te doteren aan de FOR. 

Bestaande FOR: hoe nu verder?

De al opgebouwde FOR kan gewoon blijven staan. Maar op enig moment moet de FOR op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Dit kan op twee manieren: 

 1. Afstorten als lijfrente
  U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw FOR om te zetten in een daadwerkelijke oudedagsvoorziening door een lijfrente bij een verzekeraar of een bank te kopen. De vrijvallende FOR leidt dan tot een bijtelling voor de inkomstenbelasting en de betaling aan de bank of verzekeraar tot een aftrekpost. Doordat de lijfrente op enig moment omgezet moet worden in een periodiek inkomen, heeft u een oudedagsinkomen dat op het moment van ontvangst belast wordt. 

 2. Laten vrijvallen
  De opgebouwde FOR valt verplicht vrij wanneer deze hoger is dan het ondernemingsvermogen en zich een van de volgende situaties voordoet:
  • U staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk.
  • U hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-leeftijd bereikt.
  • U voldoet dit kalenderjaar en het vorige kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Doteren aan de FOR leidt tot een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat vrijvallen ervan leidt tot een bijtelling voor de inkomstenbelasting. Met andere woorden: er is sprake van uitstel van belastingheffing. Bij de staking van de onderneming moet u belasting betalen over de FOR, ook al heeft u het bedrag van de FOR niet opzijgezet. 

Pensioen opbouwen als IB-ondernemer?

Als u het geld dat u aan de FOR doteerde niet daadwerkelijk apart heeft gezet, dan heeft u dus geen inkomen voor later opgebouwd. Maar u realiseerde daarmee wel uitstel van het betalen van belasting. Wilt u hiervoor in de plaats een oudedagsinkomen krijgen, dan kunt u de FOR omzetten in een lijfrente zoals hiervoor beschreven. 


Wilt u de komende jaren zowel een aftrekpost voor de belasting realiseren als daadwerkelijk pensioen opbouwen? Dan kunt u dat ook doen door een lijfrentekapitaal bij een bank of een verzekeraar op te bouwen. Afhankelijk van uw winst is de inleg hiervoor aftrekbaar en de uitkering van de lijfrente te zijner tijd belast. Het verschil met de FOR is dat u de inleg jaarlijks daadwerkelijk moet betalen aan de bank of verzekeraar. 


De mogelijkheid van een lijfrente wordt nog aantrekkelijker als het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen wordt aangenomen. U kunt dan vanaf 2023 jaarlijks meer pensioen opbouwen dan op dit moment mogelijk is.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw private banker of kijk op Evi Pensioen.

Geschreven naar de stand van zaken op 26 mei 2022.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en bevat geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat voor u de beste keuze is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer