Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Welke mogelijkheden biedt de nieuwe pensioenwet voor de medisch specialist?

Uw carrière als medisch specialist brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee en heeft waarschijnlijk invloed op uw privéleven. Dit zorgt ervoor dat financiële zaken voor u mogelijk geen topprioriteit hebben. Toch is het slim om uw geldzaken op orde te hebben, ook voor later. Dat geeft u namelijk de vrijheid om uiteindelijk minder te werken, eerder te stoppen met werken of zelfs een carrière-switch te maken. Maar hoe kunt u op een slimme manier uw inkomen inrichten voor later? En welke invloed heeft de nieuwe Wet toekomstig Pensioen voor u? Healthcare banker Pauline Kreeft vertelt u over de mogelijkheden. 

Hoe bouwen medisch specialisten nu hun pensioenvermogen op?

Voor medisch specialisten zijn er drie verschillende pensioenfondsen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zorgt voor het pensioen van medisch specialisten in dienstverband, werkzaam in perifere ziekenhuizen, GGZ-instellingen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC). Artsen in dienst bij universitaire medische centra (UMC’s) zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Als u als medisch specialist in loondienst bent, bouwt u via uw werkgever pensioen op. Bent u vrijgevestigde medisch specialist? Dan neemt u deel aan het beroepspensioenfonds voor Medisch Specialisten. Zolang u werkt, betaalt u premie aan SPMS en bouwt u pensioen op. Uw pensioenopbouw eindigt als u stopt met werken, als u 65 jaar wordt of bij uw overlijden. Hoeveel pensioen u opbouwt bij SPMS en de premie die u hiervoor afdraagt, hangt af van uw inkomen. U ziet in deze tabel hoe dit is opgebouwd. 

De drie pijlers van het pensioenstelsel in Nederland.

Om ook na uw medische loopbaan een comfortabel leven te leiden, is het verstandig om aanvullend een inkomen op te bouwen voor uw oude dag. Het pensioenstelstel in Nederland bestaat uit drie pijlers.

 • Pijler 1: AOW vanuit de overheid
 • Pijler 2: Pensioen via een pensioenfonds, zoals het PFZW, ABP en SPMS.
 • Pijler 3: Individueel pensioen. Het pensioen dat u opbouwt in de 2e pijler, in combinatie met uw AOW uit pijler 1, is meestal een stuk lager dan het inkomen dat u ontvangt tijdens uw werkende leven. Daarom is het slim om op tijd te beginnen met aanvullende pensioenopbouw. 

Wat gaat er veranderen in de pensioenregeling?

Op dit moment zijn de meeste pensioenregelingen een uitkeringsregeling. De nieuwe Wet toekomstig pensioen bepaalt dat in het vervolg álle pensioenregelingen, een premieregeling worden. Dit houdt in dat de pensioenpremie wordt vastgesteld en dat de uiteindelijke hoogte van het pensioen afhangt van de beleggingsresultaten en de hoogte van de rente op de beleggingen. Zodra uw pensioen ingaat, wordt uw pensioen door belegd of kiest u voor een pensioen op basis van een vaste rente.


Hoe de huidige pensioenaanspraken worden omgezet naar persoonlijke pensioenvermogens en wat dit betekent voor het partnerpensioen? Veel hierover is nog onduidelijk. Uiteraard volgen we binnen Van Lanschot Kempen deze ontwikkelingen op de voet en informeren we onze klanten als hun persoonlijke financiële situatie wordt beïnvloed. 


U kunt ervoor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan tot maximaal tien jaar voordat u uw AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit geeft u de mogelijkheid om uw pensioen af te stemmen op eventuele andere inkomstenbronnen of uw gewenste levensstijl na uw pensioen.


Daarnaast ligt er voorstel waarin staat dat u er vanaf 1 januari 2025 recht op heeft om éénmalig tien procent van uw pensioen uit te laten betalen. Als dit voorstel aangenomen wordt, kan het aantrekkelijk zijn om vlak na uw pensionering zorgvoorzieningen te regelen of om uw eigen woning te verbouwen en toekomstbestendig te maken. Houd er wel rekening mee dat uw pensioen in één keer uitbetalen gevolgen kan hebben voor uw belastingplicht. Uw inkomen stijgt in het jaar van het uitbetalen, waardoor u mogelijk in een hogere belastingschijf komt. 

Heeft u de mogelijkheid om pensioen te sparen met fiscaal voordeel?

Door de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenwet, zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 de rekenregels voor premie-aftrek voor een lijfrente bij een bank of verzekeraar aangepast.  Vóór de invoering van de nieuwe regels was de jaarruimte 13,3% van het inkomen, met een maximum van ongeveer € 15.300. Dat percentage wordt gelijkgetrokken met de nieuwe pensioenregeling en gaat naar dertig procent, met een maximum van ongeveer € 34.550 voor 2023. Dat bedrag mag worden aangevuld met maximaal € 38.000 als u de afgelopen jaren te weinig pensioen heeft opgebouwd. Voorheen mocht u uitgaan van zeven jaar 'reserveringsruimte', nu is dat tien jaar. Deze wijziging gaat in 2023 al in.

Een kanttekening bij deze

In de praktijk verdienen veel medisch specialisten pas op latere leeftijd een hoog inkomen, om vervolgens over dat inkomen een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. Is het bedrag dat u op latere leeftijd als inkomen ontvangt hoger dan het bedrag waarover u pensioen en lijfrente kunt opbouwen? Dan heeft u een extra buffer voor de oude dag nodig om dit aan te vullen. Maar hoe kunt u fiscaal voordeel behalen met individueel pensioensparen in de 3e pijler? Dit hangt sterk af van de fiscale opbouw binnen uw nieuwe pensioenregeling en het verschil in belastingtarief tussen uw werkende en gepensioneerde jaren. Helaas verwachten wij dat de fiscale voordelen voor u beperkt zullen zijn. 


Als fiscaal pensioenbeleggen niet bij u past, zijn er gelukkig andere interessante alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan netto pensioenbeleggen, waarbij uw pensioenpotje tijdens de opbouwperiode niet wordt belast in box 3. U kunt zelfs de flexibiliteit vergroten door netto pensioenbeleggen te combineren met vermogensopbouw via beleggen. Dit komt dus neer op maatwerk dat aansluit bij uw specifieke behoeften.

Wat kan Van Lanschot Kempen betekenen?

Allereerst kunnen medisch specialisten hun jaarruimte benutten en deze inleggen bij Evi Pensioenbeleggen. De inleg wordt dan op een geblokkeerde rekening gestort en vervolgens belegd door onze experts van Evi van Lanschot. Evi bouwt het beleggingsrisico af naarmate uw AOW-leeftijd dichterbij komt. Zodra u met pensioen gaat, kunt u met het opgebouwde vermogen een lijfrente-uitkering aankopen. De vaste kosten van Evi Pensioen zijn € 49,00 per jaar.

 

Maar daarnaast kunnen we ook kijken naar de alternatieven voor fiscaal pensioenbeleggen. Dit begint met een plan. Hierbij begeleiden wij u in drie stappen naar een passend vermogensplan. Met Vermogenshorizon starten we met u inzicht te geven in uw inkomen, uitgaven, uw vermogen en (financiële) doelen, nu en in de toekomst. Daarbij staan we stil bij de manier waarop u uw doelstellingen kunt bereiken, de noodzaak van optimale vermogensverdeling- en spreiding en starten we samen met de concrete uitvoering van uw vermogensplan. 

 

Een vermogen bouwt u niet op door alleen maar zuinig(er) te leven. Dat doet u vooral door bijtijds te starten met het (maandelijks) reserveren van geld. Juist door gebruik te maken van een lange horizon grijpt u de kans om uw vermogensdoelen- en wensen te realiseren. Dat is tenslotte het uiteindelijke doel van vermogensopbouw. Het is echt een kwestie van starten en volhouden. 


Tot slot wist u dat Van Lanschot Kempen ook hypotheken voor medisch specialisten aanbiedt? Klik hier voor meer informatie.

 

Disclaimer 
Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Wij staan voor u klaar

Bij Van Lanschot Kempen begrijpen we uw situatie. Bij ons krijgt u inzicht in uw financiële situatie en begeleiding bij het behalen van uw financiële doelen. Zo kunt u zich volledig concentreren op uw werk, in de wetenschap dat uw vermogen in goede handen is.

Wilt u weten wat Van Lanschot Kempen Healthcare voor u kan betekenen voor uw pensioen? U kunt contact met opnemen met Pauline Kreeft via 06 55 89 29 41 of via p.kreeft@vanlanschotkempen.com. Of maak direct vrijblijvend een afspraak.

Maak een afspraak
Pauline Kreeft

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer