Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wie regelt uw bankzaken als u dit zelf niet meer kunt?

Blog

Inhoudsopgave

Hoewel we er niet graag over nadenken is het toch belangrijk eens stil te staan bij de vraag: wie regelt mijn bankzaken als ik dit zelf niet meer kan of wil? In de praktijk wordt daarvoor meestal een van de kinderen ingeschakeld. Dat kan op verschillende manieren:

1. Machtiging bij de bank

U kunt bij uw bank uw kind machtigen, dat is meestal kosteloos. De machtiging gaat direct in. De gemachtigde kan uw bankrekening en een eventueel effectendepot beheren en toegang krijgen tot internetbankieren. De rekening blijft altijd op uw naam staan en u hebt de mogelijkheid om deze bancaire machtiging op elk gewenst moment weer in te trekken. Het is mogelijk om beperkingen aan de machtiging te verbinden, zoals een maximum bedrag bij een overboeking naar een externe rekening.

2. Levenstestament

U kunt bij de notaris een levenstestament op laten stellen. Daarin kunt u meer zaken regelen dan alleen het beheer van uw bankzaken. U kunt bijvoorbeeld regelen dat een kind schenkingen namens u mag doen. Zie voor meer informatie onze levenstestamentenwijzer. Bij een levenstestament hebt u een extra mogelijkheid om iemand, bijvoorbeeld een ander kind, als toezichthouder te benoemen. Periodiek moet het kind met de volmacht in dat geval verantwoording afleggen aan het kind dat toezichthouder is. Het is mogelijk de volmacht pas te laten ingaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld een verklaring van een arts waaruit blijkt dat u niet meer in staat bent uw belangen zelf te behartigen.

3. Bewindvoerder of curator

Hebt u géén machtiging afgegeven of géén levenstestament gemaakt en kunt u zelf uw financiële zaken niet meer beheren? Dan kunnen uw kinderen aan de rechter vragen om een bewindvoerder of een curator te benoemen. U hebt dan zelf geen invloed op wie de rechter gaat benoemen. Dat kan een van de kinderen zijn, maar ook iemand anders. De bewindvoerder of curator zal na de aanvaarding van zijn benoeming uw vermogen beheren. Ook als er een machtiging of een levenstestament is, kan iemand toch aan de rechter vragen om een bewindvoerder of een curator aan te stellen. Over het algemeen volgt de rechter bij de aanstelling degene die u hebt benoemd in uw levenstestament.

Overzicht van mogelijkheden

Machtiging
Levenstestament
Curator of bewind
Kosteloos
Ja
Nee
Nee
Notaris nodig
Nee
Ja
Nee
Rechter nodig
Nee
Nee
Ja
Toezichthouder te benoemen
Nee
Ja
Rechter is toezichthouder

Overweegt u uw kind te machtigen of wilt u van gedachten wisselen over de best passende oplossing voor u? Neemt u dan contact op met uw private banker.


Geschreven naar de stand van zaken op 26 maart 2021.

Meer weten over dit onderwerp?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Informeer dan bij uw fiscalist. Ook uw private banker wisselt hierover graag van gedachten met u. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Misschien vindt u dit ook interessant

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer