Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Familiehypotheek? 3 redenen om over te sluiten naar een bank

Inhoudsopgave

Vaak sluiten mensen voor de aankoop van een eigen woning een hypotheek af, meestal bij een bank of een andere financiële instelling. Een andere mogelijkheid is lenen bij de ouders, al dan niet in aanvulling op de hypotheek bij een bank.

Heeft u een paar jaar geleden een familiehypotheek verstrekt aan uw kind? Kunt u dit dan zo laten of is het verstandig deze over te sluiten naar een bank? Belangrijk is om na te gaan welk rentetarief uw kind nu betaalt en wat het tarief op dit moment is bij een bank. Als dit aanzienlijk hoger is, dan zal het voor het kind niet aantrekkelijk zijn om de lening over te sluiten naar een bank.

Ook moet u er rekening mee houden dat uw kind kosten moet maken voor het oversluiten naar een bank. Denk hierbij aan taxatiekosten en notariskosten. Toch kan het een goed idee zijn om zo’n familielening over te sluiten naar een bank. In deze blog bespreek ik drie mogelijke redenen.

1. U heeft liquide middelen nodig

U heeft de lening een aantal jaren geleden verstrekt en uw inkomen is sinds die tijd mogelijk gedaald. Misschien is uw vermogen ook gedaald. Heeft u daarom liever de liquiditeiten terug, bijvoorbeeld om van te leven? Zolang u de hypotheek aan uw kind heeft verstrekt, heeft u alleen de beschikking over de rente-inkomsten. Als uw kind de hypotheek oversluit naar een bank, ontvangt u de liquide middelen terug. Ook dan kunt u, als u dat wilt, jaarlijks onbelast een bedrag blijven schenken aan uw kinderen (€ 6.633 in 2024) en uw kleinkinderen (€ 2.658 in 2024). 

Download de FamiliehypotheekWijzer

Wilt u weten welke mogelijkheden de familiehypotheek biedt en hoe het werkt? U leest er alles over in de FamiliehypotheekWijzer.
Download de Wijzer

2. Familielening in de nalatenschap

Als u onverhoopt komt te overlijden, dan erven uw erfgenamen ook de hypothecaire lening. Heeft u één kind, dan gaat deze lening door schuldvermenging teniet. Als uw kind na uw overlijden vervolgens een hypotheek aangaat bij een bank, dan is er geen sprake meer van een box 1-lening en is de rente niet aftrekbaar. Heeft u meerdere kinderen, dan kan de familielening bij de afwikkeling van de nalatenschap in de weg zitten, zeker als de onderlinge verhoudingen niet optimaal zijn.

3. Gelijktrekken van leningen en voorwaarden

Steeds meer kinderen lenen bij hun ouders voor de aankoop van een huis. Vaak blijkt dat ouders met meerdere kinderen hun kinderen verschillende bedragen lenen, met verschillende voorwaarden voor aflossen en met verschillende rentepercentages. Deze praktijk staat daarmee haaks op de wens van veel ouders om hun kinderen gelijk te behandelen. Als het mogelijk is dat alle kinderen zelfstandig een lening bij een bank afsluiten, zien wij regelmatig dat ouders alsnog aan alle kinderen een gelijk bedrag verstrekken en dat de kinderen het resterende bedrag van de lening (dat dus voor ieder kind verschillend is) oversluiten naar een bank.

Wat kan Van Lanschot Kempen voor u betekenen?

Wilt u weten of uw familiehypotheek nog steeds de beste oplossing voor u en uw kind(eren) is? Dan is het belangrijk om in ieder geval goed in kaart te brengen wat in de nieuwe situatie de lasten worden voor uw kind(eren) en welke kosten het oversluiten naar een bank met zich meebrengt.

Als u belegd vermogen bij Van Lanschot Kempen heeft, kan uw kind voor de hypotheek mogelijk gebruikmaken van het Vermogensarrangement: daarbij kan de korting op de hypotheekrente oplopen tot 0,3%. Onze private bankers en financieringsspecialisten denken graag met u mee.

Geschreven naar de stand van zaken 11 juni 2024.
Maak een afspraak

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer