Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Blog

Vakantiewoning in het buitenland? Let op bij voorlopige aanslag 2023

Inhoudsopgave

Door de invoering van de spaarvariant in box 3 is de berekening van de korting in box 3 voor de vakantiewoning in het buitenland veranderd. De voorlopige aanslag 2023 is nog niet aangepast aan de invoering van de spaarvariant. Dit kan leiden tot een te lage voorlopige aanslag en een onverwachte naheffing in de definitieve aanslag. U leest er meer over in deze blog.

Heeft u een vakantiewoning (of ander onroerend goed) in het buitenland? Dan moet u de waarde van de woning en de eventueel daarvoor aangegane schuld opgeven in box 3, samen met uw overige box 3-bezittingen en -schulden. In de aangifte geeft u ook het land aan waar de woning staat. Omdat de belastingheffing over onroerend goed in het buitenland in principe toegewezen is aan het betreffende land, krijgt u een korting op uw te betalen box 3-belasting; de zogenoemde “voorkoming dubbele belasting”.

Door de invoering van de spaarvariant in box 3 is de berekening van de korting veranderd, maar de voorlopige aanslag 2023 is daar nog niet op aangepast. Dat kan leiden tot een te lage voorlopige aanslag en een onverwacht forse naheffing in de definitieve aanslag. In welke situatie gebeurt dit? Hieronder leg ik dat uit met een rekenvoorbeeld.

Berekening voorkoming dubbele belasting (tot 2023)

Hoe die korting berekend wordt, staat in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb). Omdat de wettelijke box 3-systematiek met ingang van 2023 is aangepast naar de forfaitaire spaarvariant, is ook de methodiek van de berekening van de korting in het Bvdb aangepast. 

Bij de oude methodiek kwam het er in het kort op neer dat er een korting op de te betalen box 3- belasting gegeven werd naar rato van het netto vermogen buitenland/netto wereldvermogen. 

Voorbeeld:

U heeft een hypotheekvrije vakantiewoning in Frankrijk van € 800.000. Daarnaast heeft u een beleggingsportefeuille van € 1,2 miljoen en een box 3-schuld van € 500.000 (na schuldendrempel). U heeft een box 3-vrijstelling van € 57.000. 
Uw netto vermogen buitenland is dus € 800.000 en uw netto wereldvermogen is € 1.443 miljoen (800.000 + 1.200.000 - 500.000 - 57.000). De verhouding netto vermogen buitenland/netto wereldvermogen is ongeveer 55%.

Zonder rekening te houden met de voorkoming dubbele belasting zou u in 2023 ongeveer € 34.000 box 3-belasting moeten betalen. Op basis van de oude methode van voorkoming dubbele belasting zou u een korting op de box 3-belasting krijgen van bijna € 19.000 (55%).

Berekening voorkoming dubbele belasting: minder korting (vanaf 2023)

Hoe werkt het nu met de nieuwe methodiek? Vanaf 2023 wordt er in box 3 gerekend met een forfaitair rendement op spaargeld (voorlopig 0,36%), een forfaitair rendement op overige bezittingen, waaronder vakantiewoningen (6,17%) en een forfaitaire rente op schulden (voorlopig 2,57%). Het saldo van de forfaitaire rendementen verminderd met de forfaitaire rente wordt belast, rekening houdend met de box 3-vrijstelling.

De voorkoming dubbele belasting wordt nu berekend naar rato van de verhouding: (forfaitaire inkomen buitenlandse bezittingen minus forfaitaire rente buitenlandse schulden) / (forfaitaire inkomen wereldbezittingen minus forfaitaire rente wereldschulden). En die verhouding ligt in het bovengenoemde voorbeeld op ongeveer 45%*. De voorkoming dubbele belasting komt nu uit op ongeveer € 15.000. Dat is € 4.000 minder dan in de berekening volgens de oude methodiek.

*Vermogen buitenland € 800.000 x 6,17% = € 49.360, wereldvermogen € 2.000.000 x 6,17% = € 123.400, schuld € 500.000 x 2,57% = € 12.850. 
€ 49.360 / €110.550 (€ 123.400 - 12.850) = 44,65%

Bespreek uw persoonlijke situatie

Uw private banker bespreekt graag uw situatie met u en waar u aan moet denken. Nog geen klant? Maak vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Voorlopige aanslag 2023 nog op oude manier

In het programma voor de voorlopige aanslag voor 2023 op de site van de Belastingdienst wordt natuurlijk rekening gehouden met de korting voorkoming dubbele belasting. Maar die berekening is nog gebaseerd op de oude methodiek van vóór 2023. En die kan fors verschillen met de werkelijke te verlenen korting bij de definitieve aanslag op basis van de nieuwe methode. Afhankelijk van uw situatie kan dat tot gevolg hebben dat u bij de definitieve aanslag 2023 moet bijbetalen of terugkrijgt.

Moet u bijbetalen of krijgt u terug?

 • Heeft u geen box 3-schulden en weinig spaargeld? Dan is het verschil tussen beide methodes niet zo groot. 
 • In de situatie dat u veel spaargeld heeft, berekent het programma van de Belastingdienst een veel te lage korting. Stel dat er in het bovenvermelde voorbeeld € 1.2 miljoen aan spaargeld is in plaats van een beleggingsportefeuille, dan is er in het geheel geen box 3-belasting verschuldigd. Maar volgens het programma van de Belastingdienst is de voorlopige aanslag ongeveer € 6.000. U betaalt in eerste instantie dus te veel belasting.
 • Is de box 3-schuld hoog? Dan is de verleende korting in de voorlopige aanslag veel te hoog en de voorlopige aanslag zelf dus veel te laag. In extreme gevallen waarin de Nederlandse box 3-schulden net zo hoog zijn als de Nederlandse bezittingen geeft de voorlopige aanslag aan dat er in het geheel geen box 3-belasting verschuldigd is. Bij de definitieve aanslag kan dat tot een forse, mogelijk onverwachte bijbetaling leiden.

Wat kunt u doen?

Heeft u voorlopige aangifte over 2023 ingevuld en heeft u recht op voorkoming dubbele belasting? Dan doet u er goed aan na te (laten) rekenen of de berekende korting veel afwijkt van de werkelijk te verlenen korting. Dat voorkomt onaangename verrassingen bij de definitieve aanslag. Raadpleeg altijd uw fiscalist.

Geschreven naar de stand van zaken op 18 september 2023.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Informeer dan bij uw fiscalist. Ook uw private banker wisselt hierover graag van gedachten met u. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Misschien vindt u dit ook interessant

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer