NL EN

Rapportage en externe beoordeling

De meest uitgebreide informatie over het duurzaamheidsbeleid van Van Lanschot Kempen staat in onze jaarverslagen, die u op deze pagina kunt downloaden.

Van Lanschot Kempen wordt door meerdere externe partijen beoordeeld op haar duurzaamheidsbeleid en haar rapportages hierover. Ook de uitkomsten daarvan leest u op deze pagina.

Jaarverslagen

Het jaarverslag over 2020 is een geïntegreerd jaarverslag dat zowel financiële als niet-financiële informatie in samenhang met elkaar presenteert. Daarnaast vindt u in het Sustainability supplement een aanvulling op de niet-financiële informatie.

Het verslag over 2020 is door de externe accountant geverifieerd. Het is opgesteld aan de hand van de internationale richtlijnen op het gebied van jaarverslaggeving, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative (GRI). Het overzicht van de GRI-indicatoren vindt u lager op deze pagina.

NB U kunt hier de meest recente jaarverslagen downloaden. Kijk voor eerdere jaarverslagen op onze archiefpagina.

2020

2019

Externe beoordeling

Transparantiebenchmark

Het ministerie van Economische Zaken heeft een eigen instrument ontwikkeld om de transparantie van maatschappelijke jaarverslagen te meten: de Transparantiebenchmark (TBM). Op basis van het jaarverslag 2018 behaalde Van Lanschot Kempen eind 2019 een tiende positie op de lijst met 487 deelnemende bedrijven. De TBM wordt eens in de twee jaar uitgevoerd, de volgende zal het jaarverslag van 2020 meten.

Sustainalytics

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics beoordeelt bedrijven wereldwijd op duurzaamheid. De afnemers van de rapporten van Sustainalytics zijn veelal (institutionele) beleggers, banken en vermogensbeheerders. In onze eigen peer group van middelgrote banken staan we op de eerste plaats.

Forum Ethibel

Het Belgische Forum Ethibel onderzocht in 2019 voor het zevende opeenvolgende jaar in welke mate Van Lanschot Kempen de aan haar toevertrouwde financiële middelen (spaargelden, deposito’s) uitzet in verantwoorde kredieten en beleggingen. Na een audit bleek dat eind 2019 94% van alle bezittingen op de balans gescreend is op duurzaamheid. Het niet gescreende deel (6%) betreft moeilijk te screenen posten zoals belastingvorderingen, goodwill en gebouwen. Naast bovenstaande audit van de balans, onderzocht Forum Ethibel ook de invulling van het verantwoord beleggingsbeleid. Voor beide onderdelen reikte Forum Ethibel vervolgens een duurzaamheidscertificaat uit; zie onderaan deze pagina.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer

De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (EBVW) is een initiatief van zes maatschappelijke organisaties dat Nederlandse banken op duurzaamheid beoordeelt. We steunen de intentie van de EBVW, maar zetten vraagtekens bij de gekozen methodiek. Daarom hebben we besloten geen actieve medewerking meer te verlenen aan onderzoeken. Andere Nederlandse banken zijn dezelfde mening toegedaan, net als De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die hierover een persbericht heeft uitgebracht. Een toelichting leest u in Onze visie op de Eerlijke Bankwijzer

Carbon Disclosure Project

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een non-profitorganisatie die milieugegevens verzamelt, vergelijkt en publiceert. Van Lanschot Kempen is aangesloten bij het CDP sinds 2014 en levert haar milieugegevens aan. We zijn door CDP beoordeeld met een B rating (op een schaal van A tot D-).

Global Reporting Initiative

U kunt hier de meest recente overzichten downloaden. Kijk voor eerdere overzichten op de archiefpagina.

Overzicht GRI-indicatoren in onze jaarverslagen

Certificaten Forum Ethibel

U kunt certificaten downloaden tot en met 2017. Kijk voor eerdere certificaten op de archiefpagina.