Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is voor Van Lanschot Kempen vooral integer bankieren, met oog voor onze klanten en andere belanghebbenden.

Van Lanschot Kempen’s bijdrage aan de Sustainable Development Goals: uw feedback

Met het oog op een duurzame wereld in 2030 hebben de Verenigde Naties eind 2015 de Sustainable Development Goals (SDG's) opgesteld. Deze zeventien duurzaamheidsdoelen (met 169 sub-doelen) omvatten tal van thema's zoals armoede, honger, werk, klimaatverandering en gezondheidszorg.

In deze - eerste - opzet geven we aan hoe Van Lanschot Kempen bijdraagt aan de SDG’s. We hebben gekozen voor de duurzaamheidsdoelen waar we een materiële bijdrage aan leveren vanuit ons profiel en (kern)activiteiten.

Wij hebben de afgelopen periode feedback van onze stakeholders gevraagd. Wij gaan in 2018 volop verder met de SDG’s en deze zullen bijvoorbeeld terugkomen in ons aankomend jaarverslag (over 2017).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Danny Dekker, adviseur Verantwoord Ondernemen, telefoon 06 12 32 48 00 of e-mail d.dekker@vanlanschotkempen.com.

Sustainable Development Goals

Verantwoord ondernemen (VO) is voor Van Lanschot Kempen vooral integer ondernemen, iets wat wij al sinds 1737 doen. Verantwoord ondernemen betekent ook dat we transparant zijn over ons handelen. In onze strategie staat dat wij onze (financiële) doelstellingen willen realiseren in goede harmonie met al onze belanghebbenden (stakeholders). De basis hiervoor ligt in de permanente dialoog met hen.

Sander Boleij, manager Verantwoord Ondernemen, vertelt waarom duurzaam en integer ondernemen de basis is van Van Lanschot Kempen, al eeuwenlang.

Factsheet

Uitgebreide informatie leest u op de volgende pagina's, en een beknopt overzicht vindt u in het factsheet.

De basis van het VO-beleid ligt in onze dialoog met belanghebbenden en externe richtlijnen.

Hoe geven wij invulling aan verantwoord ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten?

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het HR-beleid van Van Lanschot Kempen.

De belangrijkste resultaten voor milieuzorg over het verslagjaar 2016.

Van Lanschot Kempen wil ook via maatschappelijke projecten een bijdrage leveren.

Hoe beoordelen externe partijen het VO-beleid van Van Lanschot Kempen?

Meer weten?

Wilt u meer weten over verantwoord ondernemen bij Van Lanschot? Stuur dan een e-mail naar verantwoordondernemen@vanlanschotkempen.com of neem contact op met Sander Boleij, telefoon (020) 354 45 36.