NL EN

Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen is voor Van Lanschot Kempen vooral integer bankieren, met oog voor onze klanten en andere belanghebbenden.

Verantwoord ondernemen (VO) is voor Van Lanschot Kempen vooral integer ondernemen, iets wat wij al sinds 1737 doen. Verantwoord ondernemen betekent ook dat we transparant zijn over ons handelen. In onze strategie staat dat wij onze (financiële) doelstellingen willen realiseren in goede harmonie met al onze belanghebbenden (stakeholders). De basis hiervoor ligt in de permanente dialoog met hen.

Sander Boleij, manager Verantwoord Ondernemen, vertelt waarom duurzaam en integer ondernemen de basis is van Van Lanschot Kempen, al eeuwenlang.

Factsheet

Uitgebreide informatie leest u op de volgende pagina's, en een beknopt overzicht vindt u in het factsheet.

Van Lanschot Kempen’s bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Met het oog op een duurzame wereld in 2030 hebben de Verenigde Naties eind 2015 de Sustainable Development Goals (SDG's) opgesteld. Deze zeventien duurzaamheidsdoelen (met 169 sub-doelen) omvatten tal van thema's zoals armoede, honger, werk, klimaatverandering en gezondheidszorg.

Van Lanschot Kempen ondersteunt deze duurzaamheidsdoelen. We hebben vijf SDG’s gekozen waar wij specifiek aan bijdragen. In deze opzet wordt aangegeven hoe we tot de SDG’s zijn gekomen, aan welke SDG’s we bijdragen en hoe we hier mee verder gaan. 

Sustainable Development Goals

De basis van het VO-beleid ligt in onze dialoog met belanghebbenden en externe richtlijnen.

Hoe geven wij invulling aan verantwoord ondernemen in onze bancaire kernactiviteiten?

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het HR-beleid van Van Lanschot Kempen.

De belangrijkste resultaten voor milieuzorg over het verslagjaar 2017.

Van Lanschot Kempen wil ook via maatschappelijke projecten een bijdrage leveren.

Hoe beoordelen externe partijen het VO-beleid van Van Lanschot Kempen?

Meer weten?

Wilt u meer weten over verantwoord ondernemen bij Van Lanschot? Neem dan contact op met Sander Boleij of Iris de Greef via e-mail: verantwoordondernemen@vanlanschotkempen.com.