NL EN

Rapportage en externe beoordeling

Jaarverslagen

De meest uitgebreide informatie over het VO-beleid van Van Lanschot Kempen vindt u in de Jaarverslagen, die u hieronder kunt downloaden.

Het jaarverslag over 2018 is een geïntegreerd jaarverslag dat zowel financiële als niet-financiële informatie in samenhang met elkaar presenteert. Daarnaast vindt u in de bijlage Verantwoord ondernemen een aanvulling op de niet-financiële informatie.

Het verslag over 2018 is opgesteld aan de hand van de internationale richtlijnen op het gebied van jaarverslaggeving, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative (GRI), en door de externe accountant geverifieerd. Het overzicht van de GRI-indicatoren vindt u onder aan deze pagina.

Van Lanschot Kempen wordt door diverse externe partijen beoordeeld op haar verantwoordondernemenbeleid en haar rapportages hierover. Ook de uitkomsten daarvan staan op deze pagina.

Externe beoordeling

Transparantiebenchmark

Het ministerie van Economische Zaken heeft een eigen instrument ontwikkeld om de transparantie van maatschappelijke jaarverslagen te meten: de Transparantiebenchmark (TBM). Op basis van het jaarverslag 2018 behaalde Van Lanschot Kempen eind 2019 een tiende positie op de lijst met 487 deelnemende bedrijven. De TBM wordt eens in de twee jaar uitgevoerd, de volgende zal het jaarverslag van 2020 meten.

Sustainalytics

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics beoordeelt bedrijven wereldwijd op duurzaamheid. De afnemers van de rapporten van Sustainalytics zijn veelal (institutionele) beleggers, banken en vermogensbeheerders. In onze eigen peer group van middelgrote banken staan we op de eerste plaats, deze score wordt momenteel geüpdatet.

Forum Ethibel

Het Belgische Forum Ethibel onderzocht in 2018 voor het zesde opeenvolgende jaar in welke mate Van Lanschot Kempen de aan haar toevertrouwde financiële middelen (spaargelden, deposito’s) uitzet in verantwoorde kredieten en beleggingen. Na een audit bleek dat eind 2018 93% van alle bezittingen op de balans gescreend is op duurzaamheid. Het niet gescreende deel (7%) betreft moeilijk te screenen posten zoals belastingvorderingen, goodwill en gebouwen. Naast bovenstaande audit van de balans, onderzocht Forum Ethibel ook de invulling van het verantwoord beleggingsbeleid. Voor beide onderdelen reikte Forum Ethibel vervolgens een duurzaamheidscertificaat uit; zie onderaan deze pagina.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer

De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (EBVW) is een initiatief van zes maatschappelijke organisaties dat Nederlandse banken op duurzaamheid beoordeelt. We steunen de intentie van de EBVW, maar zetten vraagtekens bij de gekozen methodiek. Daarom hebben we besloten geen actieve medewerking meer te verlenen aan onderzoeken. Andere Nederlandse banken zijn dezelfde mening toegedaan, net als De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die hierover een persbericht heeft uitgebracht.

Carbon Disclosure Project

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een non-profitorganisatie die milieugegevens verzamelt, vergelijkt en publiceert. Van Lanschot Kempen is aangesloten bij het CDP sinds 2014 en levert haar milieugegevens aan. We zijn door CDP beoordeeld met een B rating (op een schaal van A tot D-).

Overzicht van de GRI-indicatoren in onze jaarverslagen