Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Rapportage en externe beoordeling

Jaarverslagen

De meest uitgebreide informatie over het VO-beleid van Van Lanschot Kempen vindt u in de Jaarverslagen, die u hieronder kunt downloaden.

Het jaarverslag over 2016 is een geïntegreerd jaarverslag dat zowel financiële als niet-financiële informatie in samenhang met elkaar presenteert. Daarnaast vindt u in de bijlage Verantwoord ondernemen een aanvulling op de niet-financiële informatie.

Het verslag over 2016 is opgesteld aan de hand van de internationale richtlijnen op het gebied van jaarverslaggeving, zoals die van de International Integrated Reporting Council (IIRC) en het Global Reporting Initiative (GRI), en door de externe accountant geverifieerd. Het overzicht van de GRI-indicatoren in het verslag over 2016 vindt u onder aan deze pagina, samen met de GRI-overzichten van eerdere jaren.

Van Lanschot Kempen wordt door diverse externe partijen beoordeeld op haar verantwoordondernemenbeleid en haar rapportages hierover. Ook de uitkomsten daarvan staan op deze pagina.

Externe beoordeling

Transparantiebenchmark

Het ministerie van Economische Zaken heeft een eigen instrument ontwikkeld om de transparantie van maatschappelijke jaarverslagen te meten: de Transparantiebenchmark (TBM). Op basis van het Maatschappelijke Jaarverslag 2015 behaalde Van Lanschot Kempen in november 2016 een 12e positie op de lijst met circa 250 deelnemende bedrijven.

Sustainalytics

Het Nederlandse onderzoeksbureau Sustainalytics beoordeelt bedrijven wereldwijd op duurzaamheid. De afnemers van de rapporten van Sustainalytics zijn veelal (institutionele) beleggers, banken en vermogensbeheerders. In 2016 steeg onze Sustainalytics-score naar 90 punten. In onze eigen peer group van middelgrote banken staan we met deze score op de eerste plaats.

Forum Ethibel

Het Belgische Forum Ethibel onderzocht in 2016 voor het vijfde opeenvolgende jaar in welke mate Van Lanschot Kempen de aan haar toevertrouwde financiële middelen (spaargelden, deposito’s) uitzet in verantwoorde kredieten en beleggingen. Na een audit bleek dat eind 2015 95% van alle bezittingen op de balans gescreend is op duurzaamheid. Het niet gescreende deel (5%) betreft moeilijk te screenen posten zoals belastingvorderingen, goodwill en gebouwen. Naast bovenstaande audit van de balans, onderzocht Forum Ethibel ook de invulling van het verantwoord beleggingsbeleid. Voor beide onderdelen reikte Forum Ethibel vervolgens een duurzaamheidscertificaat uit; zie onderaan deze pagina.

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer

De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer (EBVW) is een initiatief van zes maatschappelijke organisaties dat Nederlandse banken op duurzaamheid beoordeelt. Van Lanschot Kempen scoort al jaren bovengemiddeld in deze benchmark. Dat enkele van onze deelscores bij de jaarlijkse overall update in december 2016 licht daalden hangt direct samen met de veranderende eisen van de EBVW.

We steunen de intentie van de EBVW maar zetten vraagtekens bij de gekozen methodiek. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is dezelfde mening toegedaan en heeft daarover een persbericht uitgebracht. De Eerlijke Bankwijzer heeft kennis genomen van deze kritieken maar ze - net als voorgaande jaren - grotendeels genegeerd. (Reactie op onderzoek Eerlijke Bankwijzer september 2015)

Carbon Disclosure Project

Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een non-profitorganisatie die milieugegevens verzamelt, vergelijkt en publiceert. Van Lanschot Kempen is aangesloten bij het CDP sinds 2014 en levert haar milieugegevens aan. We zijn door CDP beoordeeld met de hoogste score, een A rating (op een schaal van A tot D-).

Overzicht van de GRI-indicatoren in onze jaarverslagen

GRI-tabel over 2016 (Engelstalig)

GRI-tabel over 2015

GRI-tabel over 2014

GRI-tabel over 2013

GRI-tabel over 2012

GRI-tabel over 2011

GRI-tabel over 2010