Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
BLOG

Oude en nieuwe politieke en economische onzekerheden

In het kort:

 • Onstabiele geopolitieke situatie door conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten
 • Een terugkeer van Donald Trump als president van de VS is extra onzekerheidsfactor
 • Europa moet beslissen over nieuwe regels voor staatsschuld, begrotingstekort en besluitvorming
 • Witte zwaan: een zachte landing van de economie in Amerika en Europa waarbij geen schade aan de economie door de hoge rente 
 • Zwarte zwaan: een harde landing van de economie vanuit China of omdat de inflatie weer oplaait, een financiële crisis
 • Zwarte zwaan: een verdere escalatie van de conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten of rond Taiwan

Ook in 2024 is de geopolitieke situatie onstabiel. Het ziet er helaas niet naar uit dat de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten snel tot een einde komen. En een nieuwe onzekerheidsfactor is de Amerikaanse presidentsverkiezing november volgend jaar. Die kan tot verdere politieke instabiliteit en turbulenties in de economie en op financiële markten leiden, als opnieuw Donald Trump president wordt.

Bij de Republikeinse partij is Trump de gedoodverfde kandidaat om de nominatie binnen te halen. Gemiddeld 57% van de Republikeinen schuift hem naar voren als presidentskandidaat. De volgende in de rij, gouverneur Ron DeSantis van Florida, kan maar 15% van de partijleden bekoren.  

De populariteit van president Joe Biden is ondertussen laag. Van de kiezers geeft meer dan de helft (54%) hem een onvoldoende (zie grafiek hieronder). En zijn leeftijd van 81 speelt ondertussen ook een serieuze rol.

Een terugkeer van Trump in het Witte Huis kan leiden tot het verder uiteenrafelen van de geglobaliseerde wereld en een nog meer doorgedreven protectionistische (industrie)politiek.
Trump initieerde deze confronterende richting in zijn eerste ambtstermijn, en Biden zette die lijn door.
Maar Trump trapt het gaspedaal in een tweede termijn wellicht nog wat dieper in. Op de langere termijn remt dit de wereldwijde economische groei, jaagt het de inflatie op en diept het begrotingstekorten uit.

Populariteit president Joe Biden
Bron: FiveThrirtyEight.com

Europese Stabiliteits- en Groeipact

In de eurozone treedt vanaf 2024 het Stabiliteits- en Groeipact weer in werking. De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zetten deze begrotings- en schuldregels tijdelijk in de koelkast. Maar nu komen ze terug op onderhandelingstafel.

Samen met de heractivering van de regels voor de begroting en staatsschuld van eurozonelanden wordt ook nagedacht over een aanpassing ervan. De regels – het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% en de staatsschuld mag verder lopen dan 60% van het bbp – stammen nog uit 1997. Dat roept de vraag op hoe relevant ze nog zijn, want de wereld is inmiddels veranderd?

Naleving van de regels van het Europese Stabiliteits- en Groeipact Regels bleek nooit echt af te dwingen. Iets wat nog minder het geval zal zijn gegeven de inmiddels fors opgelopen schulden bij overheden (zie grafiek hieronder).

Ontwikkeling overheidsschuld en begrotingstekort in de eurozone

Overheidsschuld = linkerschaal, donkere lijn
Begrotingstekort – rechterschaal, lichte lijn

 

Om de discussie nog wat ingewikkelder te maken: er is ook behoefte aan een hervorming van de Europese besluitvorming. Uitdagingen zoals investeren in defensie, duurzaamheid en technologische innovatie en zekerstellen van aanvoerketens (minder afhankelijk van China) vragen om een discussie over de verdeling tussen nationale en Europese bevoegdheden. Met bijhorende financieringsvraagstukken: wat komt uit de nationale begrotingen? Hoeveel geld krijgt Europa? Wat te doen met gezamenlijke schulduitgiftes?


Het debat over begrotings- en schuldregels en besluitvorming in de Europese Unie geeft het budgettaire kader voor het komende decennium mee vorm. Daarmee heeft het niet alleen een aandrijvende of remmende impact op de cyclische groei van de Europese economie, maar ook op de structurele concurrentiekracht van het Europese continent. Dat in een wereld die onderhevig is aan politieke, economische en technologische fragmentering.

Witte zwanen

Als belegger stappen we 2024 enigszins voorzichtig binnen. Voorzichtigheid hoeft echter niet te vervallen in pessimisme. Economische en financiële puzzelstukjes die nu nog rommelig door elkaar liggen, kunnen door ‘witte zwanen’ netjes in elkaar worden gepast. ‘Witte zwanen’ staan voor gebeurtenissen of evoluties die enigszins onverwacht veel beter uitpakken dan voorzien, en dus tot beter dan gehoopte resultaten voor de economie én beleggers leiden.

Voor beleggers zou een ‘zachte landing van de economie’ een ideaal scenario zijn. Zo’n landing betekent dat de inflatie snel onder controle komt zonder verdere of zich voortslepende economische schade.

In dit scenario hebben centrale banken definitief de top van de renteverhogingen bereikt, met zelfs de mogelijkheid van spoedige renteverlagingen.

Vooral in de Verenigde Staten is de kans op zo’n zachte economische landing een reële mogelijkheid. Vanaf het najaar van 2023 naderde de (kern-)inflatie de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve van de 2%. Terwijl de economie en de arbeidsmarkt opvallend weerbaar bleken. De economie bleef groeien (zie de grafiek hieronder).

In de eurozone is het economisch verloop minder dynamisch dan in de Amerika. De economische groei zit tegen het nulpunt aan (zie de grafiek hieronder). Maar ook de Europese economie bleek beter bestand tegen de hoge inflatie en energieprijzen dan op het hoogtepunt daarvan werd gevreesd. De historisch lage werkloosheid levert hiervan een treffende illustratie.

Idealiter wordt ook China een witte zwaan in 2024. Het Chinese consumentenvertrouwen noteert laag, maar stabiliseert. Recente cijfers over detailhandelsverkopen waren in ieder geval beter dan verwacht. De Chinese consument geeft dus geld uit. Vanuit de overheid komt er gerichte steun om met name huizenkopers een duwtje in de rug te geven. Daarmee kan de Chinese economie aantrekken.

Voor beleggers betekent het scenario van een zachte landing van de economie in Europa en Amerika en een aantrekkende Chinese economie dat zowat alle beleggingscategorieën de wind in de rug krijgen. Zo profiteren in dat geval aandelen van de economische groei en lage rente. Dat laatste stuwt ook de koersen van (langlopende) obligaties. Bij obligaties is het dan bovendien verantwoord om de risicopremie op bedrijfsobligaties mee te pikken (de extra vergoeding voor het gelopen risico). Voor vastgoed draait de wind bij een lagere rente van tegenwind naar rugwind.

Economische groei in Verenigde Staten en eurozone

Zwarte zwanen

In tegenstelling tot een witte zwaan met een onverwachte gebeurtenis met positieve gevolgen, heeft een ‘zwarte zwaan’ vervelende gevolgen. Het is zeker ook mogelijk dat er volgend jaar zwarte zwanen in de economische vijver neerstrijken. 

 

Harde landing
De meest voor de hand liggende zwarte zwaan is het spiegelbeeld van het boven beschreven witte-zwanen-scenario: een harde landing van de economie. Bijvoorbeeld omdat China in een recessie valt, of omdat de opgetrokken beleidsrente zijn tol eist. 


Met name in de eurozone klinkt regelmatig de vraag of de Europese centrale bank ECB niet overdreven heeft met het optrekken van de rente. En daarmee de economische groei teveel remt. Temeer omdat in Europa vooral de hoge energieprijs het inflatie-lont heeft aangestoken. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar het vooral de binnenlandse economische dynamiek was die tot hogere prijzen leidde. Als inflatie vooral een externe oorzaak heeft, dan is het gevaar van een ‘overdreven’ reactie van de centrale bank vanzelfsprekend groter.


Een harde landing van de economie hoeft niet per se in één klap en kan ook in golven plaatsvinden. Waarbij we in een eerste periode schijnbaar afstevenen op de zachte variant, maar de situatie plots omkeert en het toch een harde variant wordt. Bijvoorbeeld als de inflatie sterk opflakkert. Dat kan door een combinatie van de huidige lagere prijsdruk met een sterke arbeidsmarkt, waarbij de (consumptieve) vraag opleeft. Meer vraag betekent ook meer inflatie. De centrale bank zal dan de rente verder optrekken, waarbij de economie uiteindelijk kan kraken. 

 

Krediet- of liquiditeitscrisis
Bovendien loert in een periode van monetaire verstrakking steeds het gevaar van een krediet- of liquiditeitscrisis om de hoek. Na jaren van overvloedige beschikbaarheid van goedkoop geld, draaien centrale banken nu de geldkraan dicht. Dit kan tot ongelukken leiden bij partijen met hoge schuldfinanciering of in het bancaire systeem.

 

Geo-politieke escalatie
Een andere zwarte zwaan is van geopolitieke aard. Met een verdere escalatie van de conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten of van de spanningen rond Taiwan. Een escalatie van dit laatste zou niet enkel geo-politieke gevolgen hebben, maar ook economische. Taiwan speelt een centrale rol in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Een of andere vorm van hardere confrontatie, met wederzijdse handelssancties tussen het westen en China, zou de economie in een recessie duwen en de inflatie de hoogte in jagen.

Italië
Verder is er natuurlijk steeds de bijna ‘traditionele’ zwarte zwaan binnen de eurozone rond de financiële situatie van Italië. De regering Meloni voert bovendien een ruim begrotingsbeleid. Financiële markten kunnen op enig moment het vertrouwen in de houdbaarheid van de Italiaanse financiën verliezen. In dergelijk scenario zou de risico-opslag op Italiaans staatspapier fors oplopen, met eventuele ‘besmetting’ naar andere (zuidelijke) landen en een potentiële Europese recessie tot gevolg.

Voor beleggers is er in een zwarte-zwanen-scenario vaak maar een beperkt aantal boodschappen. In het geval van een harde landing van de economie omdat de inflatie heropflakkert, is ‘cash king’ en kan goud profiteren.  Duiken de andere zwarte zwanen op, dan zoeken beleggers hun toevlucht bij staatsobligaties van stevige eurolanden of de VS.

Auteur

Luc Aben brandbox_500x500

Luc Aben

Hoofdeconoom

Meer weten over beleggen?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In een persoonlijk gesprek brengen we uw situatie, voorkeuren en wensen in kaart. Daarna stellen we samen een aanpak vast die het beste bij u past.
Beleggen bij Van Lanschot KempenMaak een afspraak
disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer