Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Box 3: de spaarvariant nader bekeken

Op Prinsjesdag 2022 is het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’ bekendgemaakt. Een overgangsregeling voor de periode 2023 tot 2026 die de spaarvariant wordt genoemd. Hoe ziet deze nieuwe wetgeving voor box 3 eruit?

Met het  wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’ hoopt het kabinet te voldoen aan het kerstarrest van de Hoge Raad. Dit wetsvoorstel is een overgangsregeling voor de periode 2023 tot 2026 en wordt de spaarvariant genoemd. Vanaf 2026 wordt de belastingheffing in box 3 gebaseerd op het werkelijk gerealiseerde rendement. Daarnaast is op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het tarief van box 3 in 2023 van 31% naar 32% zal stijgen.

In deze blog bespreek ik hoe de nieuwe wetgeving voor box 3 eruitziet.

Spaarvariant: drie categorieën

In tegenstelling tot de huidige box 3-wetgeving wordt in de spaarvariant gekeken naar uw werkelijke vermogensmix. Daarbij gelden drie categorieën:

 1.  spaargeld (officiële categorienaam: banktegoeden)
 2. overige bezittingen 
 3. schulden 

De peildatum voor uw vermogensmix blijft nog steeds het saldo op 1 januari van het belastingjaar. 

Spaargeld is het positieve saldo dat op uw betaalrekeningen, spaarrekeningen, deposito’s, etc. staat. Het saldo op uw effectenrekening die gekoppeld is aan uw effectenportefeuille, valt daar ook onder. Dat geldt eveneens voor geld op buitenlandse rekeningen. Nieuw is dat ook uw contante geld onder de categorie ‘spaargeld’ wordt gezet. Bewaart u vanwege de negatieve rente op spaargeld nu geld in uw kluis? Dan telt dit bedrag toch als spaargeld.

Onder de categorie ‘overige bezittingen’ vallen al uw overige box 3-bezittingen. Denk daarbij aan uw beleggingsportefeuilles, beleggingspanden, tweede woningen, vorderingen, crypto’s,  verzekeringspolissen (voor zover niet vrijgesteld), belangen in een vennootschap van minder dan 5%, kunst die u als belegging aanhoudt, etc. 

Onder ‘schulden’ vallen schulden die geen box 1- of box 2-schulden zijn. 

Forfaitaire rendementen

Ook in de spaarvariant wordt nog steeds uitgegaan van forfaitaire rendementen. En dus niet van de door u werkelijk gerealiseerde rente en rendementen of betaalde rente. De forfaitaire rendementen voor de categorie ‘spaargeld’ en de categorie ‘schulden’ zijn nog niet bekend. Die worden namelijk pas na afloop van een belastingjaar vastgesteld. Het forfaitaire rendement voor overige bezittingen zal wel vóór 1 januari 2023 bekend worden gemaakt.


Deze bepaling zorgt ervoor dat rond de peildatum het tijdelijk omzetten van overige bezittingen naar spaargeld of het tijdelijk aangaan van schulden niet leidt tot een lagere belastingheffing. Het gaat daarbij om transacties in een periode van drie maanden rond de peildatum. 

Dus als u in het voorbeeld op 15 december 2022 uw overige box 3-bezittingen van € 800.000 verkoopt en op een spaarrekening zet en vervolgens vóór 15 maart 2023 weer beleggingen aankoopt, dan wordt er toch belasting geheven volgens de percentages in het voorbeeld.

Als u aannemelijk maakt dat u de omzettingen in uw vermogen uit zakelijke (lees: niet-fiscale) overwegingen gedaan heeft, dan geldt de antimisbruikregeling niet. De Belastingdienst zal dit “risicogericht” controleren. In de belastingaangifte zullen daar vragen over opgenomen worden.

Meer weten?

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2023 per 1 januari 2023 in werking. Wilt u weten wat de wijzigingen voor u persoonlijk betekenen? Neemt u dan contact op met uw private banker.

In volgende blogs zullen wij ingaan op wat deze wijzigingen voor de verschillende vermogensbestanddelen in box 3 betekenen. Lees ook onze andere Prinsjesdag-blogs.

Geschreven naar de stand van zaken op 27 september 2022. 

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer