Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Specifieke belegging Impact: financieel én maatschappelijk rendement

Interview

In deze blog geeft fondsbeheerder Ralph Engelchor antwoord op de belangrijkste vragen rondom deze specifieke beleggingsstrategie. Impact is één van de specifieke beleggingen waarmee u uw beleggingsportefeuille kunt personaliseren. 


Voor beleggers die ferme stappen noodzakelijk vinden voor de verduurzaming van de wereld is er impactbeleggen. Dat is een vorm van duurzaam beleggen met een meetbaar positief effect op milieu en maatschappij. Voorbeelden zijn het opwekkend van zon- en windenergie, toegang tot financiële diensten en betaalbare gezondheidszorg voor mensen in kansarme posities, verstrekken van leningen aan kleine boeren en kleine en middelgrote ondernemingen in opkomende landen en bestrijden van armoede.

Wie kiest voor de specifieke beleggingsstrategie Impact belegt in de Kempen Global Impact Solution. Fondsbeheerder Ralph Engelchor vertelt over het onderscheidende karakter van impactbeleggen, geeft voorbeelden van betekenisvolle beleggingen en legt uit hoe de impact wordt gemeten.

Wat maakt de specifieke belegging impact onderscheidend?

‘Met impactbeleggen beleg je in oplossingen die bijdragen aan een betere wereld. In bedrijven die een product of dienst hebben om bijvoorbeeld de klimaatverandering tegen te gaan of de leefomstandigheden van mensen in opkomende landen te verbeteren. Je belegt niet in ondernemingen die het kapitaal enkel nodig hebben omdat ze willen groeien.

Essentiële-informatiedocument bekijken

Twee belangrijke begrippen voor ons als fondsbeheerders bij het selecteren van beleggingen zijn ‘intentionaliteit’ en ‘additionaliteit’. Is de duurzame intentie van de onderneming gelijk aan die van ons, heeft de onderneming daadwerkelijk impact en doet ze zich niet duurzamer voor dan ze is, voegt de onderneming daadwerkelijk iets toe of lost ze een maatschappelijk of milieuprobleem op?

Met de Kempen Global Impact Solution willen we specifiek een positieve bijdrage leveren aan basisbehoeften en welzijn voor mensen in kansarme posities, ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf met fatsoenlijke banen en eerlijke arbeidsvoorwaarden, circulariteit om meer met minder grondstoffen te kunnen doen en klimaatverandering en energietransitie met beschikbaarheid van schone energie en beperking van de CO2-uitstoot.’ 

Waar beleg ik in als klant?

‘We beleggen met de Kempen Global Impact Solution vooral in private ondernemingen, die niet aan de beurs zijn genoteerd. Bij beleggen in een beursgenoteerde onderneming is het toch vooral uitwisseling van eigendom. Ik koop de aandelen waar een andere belegger van af wil. Maar dan voeg ik met het kapitaal dat ik investeer niks toe. Daarom beleggen we bijvoorbeeld niet in aandelen van een bestaand zonnepark, maar in een nieuw te bouwen zonnepark. Daarmee is onze impact groter. 
 
Impact is geen aparte beleggingscategorie, en dat maakt het voor beleggers soms lastig om het te plaatsen. Het is een zogenoemde multi-assetbenadering, we beleggen dus in verschillende vermogenscategorieën: private equity, venture capital, infrastructuur en private debt. Een voorbeeld van elk maakt het duidelijk.  
Impact is geen aparte beleggingscategorie, en dat maakt het voor beleggers soms lastig om het te plaatsen.

Zepz is een Britse niet-beursgenoteerde onderneming – private equity – die arbeidsmigranten een betrouwbare en betaalbare geldtransferservice biedt. Met de app WorldRemit kunnen mensen die in het buitenland werken gemakkelijk geld overmaken naar hun familie in het thuisland. Maandelijks gaat het om circa 1,3 miljard dollar aan overboekingen naar 130 landen. 
 
ZeroAvia is een veelbelovende Amerikaanse start up – venture capital – die vliegtuigmotoren op waterstof ontwikkelt. Dat kan de eerste emissievrije vliegtuigmotor voor de luchtvaart opleveren. De motor kan worden ingebouwd in bestaande, kleine vliegtuigen. 
 
Met het Duitse Greenfinch beleggen we in groene infrastructuur die een bijdrage levert aan de energietransitie en verduurzaming van productie. De onderneming installeert zonnepanelen op daken, slaat energie op in batterijen en heeft slimme meters. 
 
Arya is een Indiase onderneming die opslag van agrarische producten aanbiedt en leningen verstrekt aan kleine ondernemers in de landbouwsector die financiering nodig hebben. Bijvoorbeeld om boeren in India te helpen het financiële gat te dichten tussen het zaaiseizoen, als ze geld nodig hebben, en het oogstseizoen als de inkomsten pas komen.’ 
 
Een Nederlandse onderneming in de fondsportefeuille is Dexter Energy. Dat combineert kennis van het weer en energiegebruik met kunstmatige intelligentie om zo betere voorspellingen te kunnen doen voor het opwekken en verbruiken van schone energie. Dat helpt energiebedrijven om de kortetermijnhandel in energie te optimaliseren.

Wat zijn de risico’s en hoe zijn die te beheersen?

‘Het grootste risico is dat een onderneming zich minder goed ontwikkelt dan je hoopt. Zeker als het een jong bedrijf is. Daarom biedt de structuur van de Kempen Global Impact Solution diversificatie. Het is een fund of funds waarbij wij als beheerders van de Solution beleggen in andere beleggingsfondsen, die op hun beurt in bedrijven in verschillende beleggingscategorieën investeren. We zijn in 13 fondsen belegd die elk in ongeveer 15 tot 20 bedrijven hebben geïnvesteerd. Een belegger in de Solution heeft op deze manier in pakweg 250 impactprojecten belegd. Deze spreiding verkleint het risico als er één bedrijf is dat minder goed presteert.

De selectie van de fondsen waarin we beleggen is uiteraard belangrijk. We kijken naar de kennis en ervaring van de fondsmanagers en het fondshuis met impactbeleggen en type bedrijven waarin wij willen beleggen.

Ook moet de exitstrategie overeenkomen met die van ons. Als een belang in een onderneming wordt verkocht, dan graag aan een partij die een goede prijs biedt én de onderneming in staat stelt om haar impactdoelstellingen verder op te schalen. Wij hechten waarde aan een verantwoorde exit waarin het niet alleen draait om het verkopen aan de hoogste bieder.

Een risico is de beperkte liquiditeit. Bij dit type beleggingen is er niet op dagbasis handel op de beurs. Een belegger kan alleen op kwartaalbasis in- en uitstappen. En dat is tegen best effort, er is geen garantie dat in- of uitstappen mogelijk is. Maar we hebben de liquiditeit van het fonds vergroot door circa 10% van het fondsvermogen te beleggen in groene obligaties, die gemakkelijk en snel zijn te verkopen.’ 

Hoe voegt impactbeleggen waarde toe aan mijn kernportefeuille?

‘Impactbeleggen is investeren in de toekomst. De Impact Solution biedt een verdere diversificatie van een beleggingsportefeuille met investeringen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Impactbeleggen is geen liefdadigheid. Het combineert financiële en maatschappelijke impact. Impactbeleggen is ook interessant als je geen duurzame belegger bent, dan krijg je impact cadeau bij je belegging.’ 

Hoe ben ik als belegger betrokken bij het fonds? 

‘We organiseren elk jaar voor beleggers een impactevenement. Dan vertellen we hen in welke fondsen en bedrijven we hun geld hebben geïnvesteerd, en kunnen ze ons vragen stellen. Ook nodigen we vertegenwoordigers van die bedrijven uit om te vertellen over hoe zij aan impact werken.

We vertellen beleggers hoeveel impact wij met de Kempen Global Impact Solution hebben, en zij dus hebben met hun belegging. Hoeveel ton minder CO2 er is uitgestoten, hoeveel liter water er is bespaard, hoeveel hectare landbouwgrond duurzaam is gecultiveerd en hoeveel achtergestelde mensen een bankrekening hebben kunnen openen of een verzekering hebben kunnen afsluiten. Daarover rapporteren we ook elk kwartaal aan beleggers.’ 

Personaliseer uw beleggingsportefeuille

Nadat uw financiële doelstellingen zijn gedekt met vermogensbeheer, biedt Van Lanschot u de mogelijkheid om overgebleven vermogen te investeren in één of meerdere specifieke beleggingen, passend bij uw persoonlijke overtuiging en interesse. Deze specifieke beleggingen zijn normaal gesproken niet beschikbaar voor particuliere beleggers, maar voorbehouden aan professionele, institutionele beleggers. 

Met Vermogensbeheer van Van Lanschot krijgt u dus unieke toegang tot extra rendementsbronnen en andere type beleggingen voor meer risicospreiding. Leest u alvorens u een keuze maakt aandachtig de prospectus, de duurzaamheidsinformatie en het essentiële-beleggersinformatie document behorend bij het fonds.  
Meer over ImpactbeleggenMeer over vermogensbeheer

disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer