Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
Interview

Specifieke belegging Megatrends: inspelen op fundamentele, mondiale veranderingen

De wereld verandert in hoog tempo. Als belegger kunt u daarop inspelen door te beleggen in thema’s die gebaseerd zijn op deze fundamentele, mondiale veranderingen. Hoofdeconoom Luc Aben legt uit welke langdurige trends er zijn en welke beleggingsthema’s hieruit voortvloeien. Megatrends is één van de specifieke beleggingen waarmee u uw beleggingsportefeuille kunt personaliseren.  

Wie dagelijks de krant leest ziet het gebeuren: de wereld verandert razendsnel. Digitalisering, vergrijzing, geopolitieke verschuivingen en de energietransitie zijn onderwerpen die vrijwel elke dag het nieuws halen. Deze grote, krachtige ontwikkelingen bieden beleggers kansen.

Hoofdeconoom Luc Aben en zijn team zijn na een uitgebreide studie van vele bronnen tot de slotsom gekomen dat er vier fundamentele, langdurige, wereldwijde trends zijn waar te nemen. De eerste trend is Technologische vernieuwing, waar digitalisering uiteraard de hoofdmoot van uitmaakt maar waar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van nieuwe materialen onder valt. De tweede is Socio-demografische verandering waar niet alleen vergrijzing,  maar ook urbanisatie deel van uitmaakt. De derde heet Transitie naar een duurzame samenleving en behelst uiteraard de overgang naar houdbare, duurzame energiebronnen. De vierde en laatste is Multipolaire wereld waarmee de verschuiving van de wereldwijde machtsordening wordt aangeduid, zoals China bijvoorbeeld probeert het machtspunt van het westen naar het oosten te verplaatsen.

Aben vertelt dat deze vier fundamentele krachten structurele veranderingen in de samenleving aanbrengen. ‘Ze hebben een diepe impact op de maatschappij, ook economisch. De vergrijzing heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de staatsfinanciën doordat er meer geld nodig is voor de zorg. Dat jaagt ook weer technologische vernieuwing aan door met digitalisering zorg op afstand te creëren.’ Wat Aben wil zeggen: de vier megatrends zijn niet los van elkaar te zien, ze zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. ‘Je moet niet naar de bomen kijken, maar naar het bos.’

Het probleem is dat de vier megatrends zich niet lenen om direct in te beleggen. In beleggings-jargon: ze zijn ‘non-investable’. Daarom hebben Aben en zijn team zeven beleggingsthema’s afgeleid van de vier ingrijpende krachten. Dit zijn Digitale innovatie, Nieuwe & circulaire materialen, Schone energie, Duurzaam voedsel, Schoon water, Duurzaam gezond leven en Niet-traditionele financiën. ‘Hiermee kunnen we uit de voeten voor de aandelenselectie van bedrijven die passen binnen deze zeven thema’s.’ 

Wat maakt de specifieke belegging Megatrends onderscheidend

‘Wij beleggen niet specifiek in één thema maar tegelijkertijd in een reeks thema’s, dit in tegenstelling tot veel vermogensbeheerders die doorgaans kiezen voor een beleggingsfonds met één thema als robotica of water. Wij denken dat je met de reeks van zeven in één slag de belangrijkste, wereldwijde groeimarkten voor de komende decennia te pakken hebt.

Verder is het voordeel van zeven thema’s – in plaats van één – dat je spreiding automatisch is geregeld. Ieder thema heeft in de portefeuille een gewicht van tussen de tien en twintig procent van het fondsvermogen. Circulaire materialen en niet-traditionele financiën zijn met tien procent het kleinst, digitale innovatie is met tien procent het grootst. Per thema wordt belegd in zo’n 15 aandelen, waar ook ter wereld. Deze selectie van aandelen laten we over aan Robeco, dat veel ervaring heeft met themabeleggen. Zij hebben toegang tot bedrijven die nauw bij de thema’s aansluiten maar lang niet iedereen op de radar heeft staan. Daardoor kunnen zij in een vroeg stadium instappen. De weging van de thema’s blijft in onze handen.'

Waar beleg ik in als klant

‘De portefeuille bestaat in totaal uit ongeveer 100 tot 125 beursgenoteerde ondernemingen. De meesten van deze bedrijven zijn wereldwijd actief en gevestigd in ontwikkelde landen. Slechts een kleine zeven procent zit in opkomende landen. Overigens sturen wij niet op geografie maar bepalen de thema’s de sectoren waarin we beleggen. We zitten bijvoorbeeld voor bijna dertig procent in de IT-sector en circa vierentwintig procent in industriële ondernemingen. Bij de selectie van de ondernemingen wordt uiteraard rekening gehouden met de strikte duurzaamheidseisen die wij als Van Lanschot Kempen stellen.

Ik noem kort een paar voorbeelden van bedrijven waarin wij beleggen. Keyence is een Japans bedrijf dat zich toelegt op sensoren en beeldsystemen om fabrieksprocessen te automatiseren. Het bedrijf, dat binnen het thema digitale innovatie valt, heeft sterke groeimogelijkheden buiten Japan en is extreem winstgevend. Het Amerikaanse Ecolab – onderdeel van het thema schoon water – is een onderneming die zich toelegt op watersystemen, zodat er schoner water ontstaat waar bovendien efficiënter mee wordt omgegaan. Befasa is een Luxemburgse onderneming – binnen het thema circulaire materialen – dat gespecialiseerde recycling van metaalhoudende afvalstoffen aanbiedt voor de staal- en aluminiumindustrie. En ten slotte noem ik het Amerikaanse Intuit – onderdeel van niet-traditionele financiën – dat software ontwikkelt voor onder meer persoonlijke financiën en belastingen.’

Wat zijn de risico’s en hoe zijn die te beheersen?

‘Megatrends is een volledige aandelenportefeuille. Dus de risico’s zijn niet anders dan bij elke aandelenbelegging. Volatiliteit, rentebewegingen, geopolitieke ontwikkelingen, bedrijfsrisico, het bekende rijtje. Verder moet je je als belegger realiseren dat de portefeuille vooral bestaat uit groeibedrijven. Deze zijn altijd iets gevoeliger voor renteverandering dan bijvoorbeeld cyclische bedrijven.


Maar we zijn ervan overtuigd dat de zeven thema’s, die zoals gezegd ieder een weging hebben van tussen de tien en twintig procent, voor voldoende spreiding zorgen. Het is een breed mandje aandelen.’

Hoe voegt Megatrends waarde toe aan de kernportefeuille?

‘De kernportefeuille is er voor het behalen van de financiële doelstellingen van de klant. De specifieke beleggingen zijn het zout en peper van de totale portefeuille. Het gaat om het grijpen van kansen. Megatrends biedt juist de kans om op een termijn van pakweg vijf tot acht jaar mogelijk een aantrekkelijk rendement te boeken.'


Met Vermogensbeheer met uw persoonlijke signatuur personaliseert u uw beleggingsportefeuille door specifieke beleggingen zoals Megatrends toe te voegen. Zo belegt u overgebleven vermogen volgens uw eigen overtuigingen en interesses. 

Hoe ben ik als belegger betrokken bij het fonds?

‘Als je met belangstelling volgt wat er in de wereld gebeurt, is dit een interessante belegging. Je bent automatisch betrokken bij deze beleggingen. Ik denk dat als je je een beetje verdiept in de bedrijven die deel uitmaken van het fonds, je direct op de hoogte bent van de nieuwste wereldwijde ontwikkelingen.'

Personaliseer uw beleggingsportefeuille

Nadat uw financiële doelstellingen zijn gedekt met vermogensbeheer, biedt Van Lanschot u de mogelijkheid om overgebleven vermogen te investeren in één of meerdere specifieke beleggingen, passend bij uw persoonlijke overtuiging en interesse.   

Deze specifieke beleggingen zijn normaal gesproken niet beschikbaar voor particuliere beleggers, maar voorbehouden aan professionele, institutionele beleggers. Met Vermogensbeheer van Van Lanschot krijgt u dus unieke toegang tot extra rendementsbronnen en andere type beleggingen voor meer risicospreiding.
 
Meer over MegatrendsMeer over Vermogensbeheer
disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer