Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Toetreden tot een maatschap als medisch specialist: wat komt hierbij kijken

Krijgt u binnenkort de mogelijkheid om als medisch specialist toe te treden tot een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) binnen een ziekenhuis? Gefeliciteerd, een mooie stap! Bij toetreden tot een maatschap komt er ook veel op u af. Waar moet u precies aan denken en waar moet u op letten? Private Banker Esther Kok-Baars bespreekt de zeven belangrijkste aandachtspunten bij toetreden.

Inhoudsopgave

1. Goodwill bij het toetreden tot een maatschap

Bij een toetreding tot een maatschap moet u doorgaans goodwill betalen. Deze wordt in de meeste gevallen gebaseerd op het gemiddelde winstaandeel van de praktijk van de afgelopen drie jaar. Hierbij kijkt men vooral naar de omzet uit het verleden en minder naar toekomstige winst.

Daarnaast moet u bij uw toetreding vaak een bedrag aan kapitaal inleggen. Dit bedrag blijft vervolgens openstaan als vordering op de vakgroep. Verlaat u deze op den duur? Dan krijgt u het kapitaalbedrag terug. Zowel de goodwill als het kapitaalbedrag kunt u laten financieren door uw bank.

2. Inverdienen

Veel ziekenhuizen hanteren een inverdienregeling, waardoor u de goodwill niet in één keer hoeft te betalen. Dit houdt in dat een bepaald percentage van uw winstuitkering over een afgesproken periode wordt ingehouden, totdat u de goodwill heeft afbetaald. 

Deze regeling hangt volledig af van de behaalde winst van de maatschap. Er wordt namelijk een percentage van de winst ingehouden en niet een vast bedrag. Hierdoor is deze regeling toekomstbestendig. Wel loopt deze regeling vaak over een kortere periode dan bij een goodwill-financiering, aangezien u bij een financiering tien jaar de tijd heeft om deze terug te betalen. Hierdoor is uw inkomen tijdens de periode dat de regeling loopt lager. Als u bijvoorbeeld voor uw toetreding moet verhuizen, kunt u minder lenen voor een hypotheek.

3. Toetreden via een bv of een eenmanszaak

Toetreden tot een maatschap doet u als zelfstandig ondernemer. Na uw toetreding bent u ook niet langer in loondienst. U treedt namelijk niet als een persoon toe, maar als rechtsvorm. Hiervoor richt u een eenmanszaak of bv op. Welke rechtsvorm u het beste kunt kiezen, hangt af van de hoogte van het verwachte winstdeel, wat gangbaar is binnen de maatschap en het advies van een fiscalist. Ook heeft de KVK de voor- en nadelen van een eenmanszaak en een bv op een rijtje gezet, dit kan u op weg helpen.

De meeste toetreders kiezen voor een bv. Deze rechtsvorm heeft namelijk een meer professionele uitstraling dan een eenmanszaak. Ook beperkt u met deze rechtsvorm de financiële risico’s, omdat u niet persoonlijk aansprakelijk bent voor een bv. Zo is uw privévermogen beschermd als uw bv bijvoorbeeld in de financiële problemen komt.

U richt een eenmanszaak of bv op door uzelf in te schrijven in het Handelsregister van de KVK. Voor de bv moet u ook geregistreerd worden in het UBO-register (Uiteindelijke Belanghebbende) en langs de notaris. Deze stelt een notariële oprichtingsakte met statuten voor u op.

Meer weten over wat Van Lanschot Kempen kan betekenen voor medisch specialisten?

Meer weten over wat Van Lanschot Kempen kan betekenen voor medisch specialisten? Download hier de brochure.
Download de brochure

4. Directeur-grootaandeelhouder en gebruikelijk loon

Besluit u een bv op te richten voor uw toetreding in een maatschap? Dan bent u er na oprichting directeur-grootaandeelhouder (DGA) van. Als DGA sluit u een arbeidsovereenkomst af met uw bv. Deze overeenkomst toont u de Belastingdienst om te laten zien dat u als werknemer in dienst bent bij de bv en een salaris ontvangt. U heeft het document daarnaast nodig voor uw boekhouding.

De bv is verplicht om de DGA een gebruikelijk loon uit te keren. Dit loon wordt gebaseerd op het salaris van een werknemer in een vergelijkbare functie, waarbij ook rekening wordt gehouden met het aantal fte dat u toetreedt tot de maatschap (bijvoorbeeld 0,5 fte), pensioenpremies en eventuele goodwill-leningen en inverdienregelingen. Over het loon dat u vanuit uw holding ontvangt, betaalt u inkomstenbelasting. Het deel van het winstaandeel dat overblijft na het voldoen van kosten en belastingen kunt u uitkeren als dividend. Over dit dividend betaalt u dividendbelasting (AB-heffing).

De winst- en verliesrekening voor u als DGA kan er als volgt uitzien:

 

Winst- en verliesrekening
 
Winstuitkering € 250.000 
DGA-loon   € 130.000 
Premie SPMS (trapcode H4)  € 25.000 
Premie AOV   € 8.000 
Premie ORV   € 500 
Afschrijving lening (in tien jaar)   € 25.000 
Rente lening   € 14.000 
Autokosten  € 2.500 
Overige kosten   € 10.000 
Winst voor belasting   € 35.000
VPB € 6.650 
Winst na belasting   € 28.350 

 

Inkomstenbelasting bij een eenmanszaak

Kiest u voor een eenmanszaak in plaats van een bv als u toetreedt? Dan betaalt u inkomstenbelasting over de totale winst van de onderneming in box 1. Als de Belastingdienst de onderneming erkent, komt u mogelijk in aanmerking voor belastingvoordelen, zoals zelfstandigenaftrek, mkb-winstvrijstelling en startersaftrek.

5. Zakelijke financiering

Voor het financieren van de goodwill en het inbrengen van kapitaal kunt u een lening aanvragen bij een bank. Deze lening moet u binnen maximaal tien jaar terugbetalen. Als u deze lening afsluit, wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de lening. Ook wordt bij een bv vaak een borgstelling van de DGA gevraagd. Deze lening aanvragen en verwerken duurt gemiddeld zo’n vier tot zes weken.

Wilt u een toetredingsfinanciering aanvragen? Dan heeft u de volgende documenten nodig:

 • Toetredingsovereenkomst: hierin staan uw rechten en verplichtingen, zoals de betaling van de goodwill, de inbreng van kapitaal, het recht op het totale winstaandeel en het aantal fte waarvoor u toetreedt.
 • Samenwerkingsovereenkomst met het MSB.
 • Maatschapsovereenkomst.
 • Jaarcijfers van de vakgroep van de afgelopen drie jaar.
 • Begroting van jouw eigen BV/EMZ.
 • Meest recente IB-aangifte.
 • Oprichtingsakte en statuten van de BV.
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Inschrijving in het UBO-register.
 • Kopie van de polis van de overlijdensrisicoverzekering.
 • Kopie van de polis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Kopie legitimatie.

Goed om te weten: bij zowel een eenmanszaak als een bv heeft u ook een zakelijke bankrekening nodig. Uw inkomsten uit uw onderneming mag u namelijk niet op uw privérekening ontvangen.

6. Risico’s afdekken

Zolang u in loondienst bent, verzekert uw werkgever de risico’s die werk met zich meebrengt. Zodra u toetreedt en daarvoor uw eigen eenmanszaak of bv opricht, valt deze bescherming weg. Terwijl sommige risico’s voor u als medisch specialist zo groot zijn dat u deze zelf niet kunt dragen. De verschillende risico’s dekt u af met de volgende verzekeringen:

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: dekt de financiële schade als gevolg van onjuist handelen of het leveren van een wanprestatie tijdens de uitoefening van uw beroep.
 • Beroepsrechtsbijstandverzekering: verzekert u van juridische ondersteuning bij zakelijke kwesties.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): dekt het wegvallen van uw inkomen bij ziekte of een ongeval. Vaak wordt dit collectief via de maatschap geregeld. Let goed op of de verzekering aansluit bij de afspraken binnen het MSB, bijvoorbeeld met betrekking tot ziekte in het eerste jaar. Het is een complex product, dus laat u goed adviseren door een verzekeringsadviseur.
 • Overlijdensrisicoverzekering (ORV): uw nabestaanden ontvangen een eenmalig bedrag als u komt te overlijden. Deze verzekering is vaak verplicht als u een bancaire lening afsluit, zodat de lening altijd kan worden terugbetaald.

7. Pensioen opbouwen

Om ook na uw pensioen een comfortabel leven te leiden, is het verstandig om pensioen op te bouwen. Het pensioenstelsel in Nederland bestaat uit drie pijlers:

 • 1e pijler: uitkeringen van de overheid; AOW en ANW-uitkering.
 • 2e pijler: pensioenopbouw via een pensioenfonds
  Als vrijgevestigd medisch specialist bent u verplicht om u aan te melden bij het pensioenfonds SPMS. Hoeveel pensioen u opbouwt bij SPMS en de premie die u hiervoor afdraagt, hangt af van uw inkomen. Hoe dit is opgebouwd, vind u in deze tabel.
 • 3e pijler: Individueel pensioen;
  Het pensioen dat u opbouwt, in combinatie met uw AOW, is meestal een stuk lager dan het inkomen dat u tijdens uw werkzame leven ontvangt. Daarom is het slim om zolang u werkt, zelf vermogen op te bouwen. Doe dit vanaf het moment dat u als vrijgevestigde aan de slag gaat, zo is te overzien wat u per maand opzij moet zetten.

Meer weten over dit onderwerp?

Toetreden tot een maatschap is geen eenvoudig proces. Het is belangrijk dat u de juiste keuzes maakt. Van Lanschot Kempen Healthcare heeft al vele professionals zoals u geholpen met toetreden en weet precies waar u aan moet denken. Door onze ervaring kunnen we u op bijna alle aspecten adviseren, zodat u niet allerlei loketten langs hoeft te gaan tijdens uw voorbereiding. 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Uw private banker wisselt graag met u van gedachten. Nog geen klant? Maak dan vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

We staan voor u klaar

Wilt u weten wat van Lanschot Kempen Healthcare voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Esther Kok-Baars via 06 53 95 79 33 of stuur een e-mail naar e.b.kok@vanlanschotkempen.com. Meer informatie over Van Lanschot Kempen Healthcare en de diensten die we leveren, vindt u op onze website.

Ons aanbod voor medici

Kennis & Inspiratie voor Financieren

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer