Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenken op papier: pas op voor deze 3 valkuilen

Wilt u vermogen overdragen aan uw kinderen om erfbelasting te besparen, maar wilt u liever zelf nog de beschikking houden over het vermogen? In dat geval kan de schenking onder schuldigerkenning een oplossing zijn.

Een schenking onder schuldigerkenning wordt ook wel een schenking ‘op papier’ genoemd. U schenkt dan een som geld en blijft dat geschonken bedrag schuldig aan uw kinderen. U leent het geld als het ware onmiddellijk weer terug van uw kinderen. Jaarlijks moet u de kinderen 6% rente betalen over het bedrag van hun vordering.


Een schenking op papier kent een aantal valkuilen. Ik bespreek de drie belangrijkste:

1. Bewijs ontvangst jaarlijkse rente

Het is belangrijk dat uw kinderen later kunnen bewijzen dat zij inderdaad jaarlijks 6% rente van u hebben ontvangen op hun vordering. Is de rente niet betaald of kunnen uw kinderen de betaling niet bewijzen, dan wordt de schenking bij uw overlijden (of bij het overlijden van uw partner) gezien als een erfenis en niet als een schenking op papier. Vaak zal de schenking dan in het 20%-tarief terechtkomen. De eventuele eerder betaalde schenkbelasting kan worden verrekend. Bewaar dus jaarlijks een kopie van het dagafschrift waarop de renteboeking is te zien. Vergeten rentebetalingen kunnen later worden ingehaald, mits er dan ook weer 6% rente op de rente wordt vergoed.

2. Inkomstenbelasting

De kinderen betalen jaarlijks box 3-heffing over hun vordering op u. Dit kunnen zij betalen omdat zij van u jaarlijks 6% rente krijgen. Als uw kinderen een toeslag of een uitkering krijgen waarbij hun box 3-vermogen van belang is, dan kan de schenking gevolgen hebben voor de hoogte van die toeslag of uitkering. U mag zelf de schuld die u hebt aan de kinderen in box 3 in mindering brengen. Als u alleen box 1- en/of box 2-vermogen bezit, dan is een schenking op papier mogelijk geen goede oplossing.

U mag zelf de schuld die u hebt aan de kinderen in box 3 in mindering brengen. Als u alleen box 1- en/of box 2-vermogen bezit, dan is een schenking op papier mogelijk geen goede oplossing.

3. Schenkbelasting

Als uw kinderen een schenking op papier ontvangen, dan moeten zij daar schenkbelasting over betalen als dit bedrag hoger is dan hun vrijstelling. Dit kan een probleem zijn, omdat zij geen geld in handen krijgen. In de praktijk zien we dat veel ouders daarom ‘vrij van recht’ schenken. Dit houdt in dat zij de schenkbelasting voor hun kinderen betalen. Maar let op: ook dat is een schenking waarover schenkbelasting verschuldigd is.

Overweegt u een schenking op papier te doen? Laat u dan bij uw notaris goed voorlichten. Een schenking op papier kan ook zonder notaris worden opgemaakt, maar uiterlijk 180 dagen voor uw overlijden moet u zorgen dat de schenking is afgelost of notarieel is vastgelegd. Anders is er sprake van een erfenis waarover alsnog erfbelasting is verschuldigd. In de praktijk wordt daarom de schenking op papier meestal direct bij de notaris vastgelegd.


Wilt u meer weten over schenken en de mogelijkheden? Bezoek onze themapagina schenken.


Geschreven naar de stand van zaken op 18 januari 2022.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer