Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

4 eindejaarstips voor de DGA

Op Prinsjesdag 2023 zijn er ondanks een demissionair kabinet veel fiscale veranderingen aangekondigd voor de komende jaren. Genoeg reden dus om in deze laatste weken van 2023 te bekijken wat u dit jaar nog kunt regelen op financieel gebied. Speciaal voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) behandel ik in deze blog vier onderwerpen.

Inhoudsopgave

1. Versneld dividend uitkeren in 2023?

Het huidige box 2-tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang is 26,9%. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen we in box 2 twee tarieven. Over de eerste € 67.000 wordt het tarief verlaagd naar 24,5%. Voor het meerdere boven de € 67.000 gaat het tarief naar 33%. De grens van € 67.000 geldt per fiscaal partner, dus partners kunnen hier twee keer gebruik van maken. 

 

Wanneer is het zinvol om in 2023 extra dividend uit te keren? Allereerst hangt dit samen met uw levensverwachting. Als u een kasgeld-BV heeft waar nog een box 2-claim op rust en u komt te overlijden dan moet deze claim betaald worden. Verwacht u op relatief korte termijn te overlijden en is er een aanzienlijk vermogen in de BV? Dan kan het aantrekkelijk zijn om dit jaar nog tegen het tarief van 26,9% dividend uit te keren. U bespaart dan ongeveer 6,1% ten opzichte van het hoge box 2-tarief vanaf volgend jaar.

 

Ook als u de komende jaren grote privé-uitgaven verwacht van meer dan € 50.000 (voor partners € 100.000), kan het aantrekkelijk zijn om in 2023 alvast dividend uit te keren. Denk daarbij aan uitgaven als de aankoop van een vakantiewoning, grote schenkingen of de aflossing van privé-schulden (van een bruto dividend van € 67.000 blijft netto ongeveer € 50.000 over bij een box 2-tarief van 24,5%).

 

Of het aantrekkelijk is om nu tegen 26,9% dividend af te rekenen of in de toekomst tegen 33%, hangt voornamelijk af van de uitstelduur en het rendement dat u behaalt op de nog niet betaalde box 2-heffing. Daarnaast is de hoogte van het box 3-tarief van belang. Als u binnen nu en acht tot elf jaar verwacht toch de box 2-claim te moeten betalen, is afrekenen in 2023 meestal voordelig. Gezien de vele variabelen blijft het echter afhankelijk van uw individuele situatie. Raadpleeg uw adviseur of het voor u zinvol is om nog versneld in 2023 dividend uit te keren.

2. Dividend 2023 daadwerkelijk uitbetalen?

Kiest u ervoor om in 2023 een dividenduitkering uit uw BV te doen? Dan komt deze uitkering – na inhouding van 15% dividendbelasting door de BV – in principe in uw box 3-vermogen terecht en telt dus op 1 januari 2024 (de peildatum) mee voor uw box-3 belasting over 2024. 

 

Als u de dividenduitkering eind 2023 meteen weer gebruikt als kapitaalstorting (agio) in uw BV, voorkomt u dat het in box 3 komt. Een andere optie is dat de BV het dividend nog niet daadwerkelijk aan u uitkeert, maar schuldig blijft. In dat geval heeft u als DGA een vordering op uw eigen BV en die wordt belast in box 1 in plaats van in box 3. Laat u door uw fiscalist goed voorlichten wat voor u de meest interessante optie is.

Bespreek uw persoonlijke situatie

Uw private banker bespreekt graag uw situatie met u en waar u aan moet denken. Nog geen klant? Maak vrijblijvend een afspraak.
Maak een afspraak

3. Excessief lenen

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is dit jaar in werking getreden. Het eerste peilmoment is 31 december 2023. Als u op die datum meer dan € 700.000 van uw BV heeft geleend, wordt over het meerdere in box 2 belasting geheven tegen 26,9% (tarief 2023). Ook leningen aan verbonden personen (dat zijn (klein)kinderen en (groot)ouders) tellen mee boven een grens van € 700.000 per verbonden persoon. Met ingang van 2024 wordt de grens echter weer verlaagd naar € 500.000. Dus als u nu uw schulden aan de BV verlaagd hebt naar € 700.000, dan heeft u volgend jaar weer een excessieve lening van € 200.000.

 

Eigenwoningleningen waarvan de rente in box 1 in aftrek komt, zijn in principe uitgezonderd van deze heffing. Let op: als uw BV deze eigenwoninglening in 2023 verstrekt heeft, moet er wel een hypotheekrecht voor de BV gevestigd zijn. Zo niet, dan telt deze lening ook mee als excessieve lening. Als u de hypothecaire inschrijving dit jaar nog moet regelen, houd er dan rekening mee dat notarissen het erg druk hebben aan het eind van het jaar. Heeft uw bank al de eerste hypothecaire inschrijving? Dan zal deze toestemming moeten geven voor een tweede inschrijving voor de BV. Ook dit neemt tijd in beslag waar u rekening mee moet houden.

 

Welke acties kunt u dit jaar nog ondernemen om deze heffing te voorkomen? Allereerst kunt u de lening bij de BV aflossen met privébezittingen, bijvoorbeeld een beleggingsportefeuille of vorderingen. Met het overdragen van onroerend goed moet u rekening houden met de overdrachtsbelasting van 10,4%. Een andere mogelijkheid is het oversluiten van de schuld aan de BV naar een financiële instelling. Door de gestegen rente zal dit nu minder aantrekkelijk zijn dan begin dit jaar.

 

In sommige gevallen kan het ook interessant zijn om de excessieve lening gewoon in stand te houden en de box 2-heffing voor lief te nemen. Het is dan wel belangrijk om na te gaan of er voldoende liquide middelen zijn om de box 2-heffing te betalen. In verband met de verlaging van de franchise volgend jaar van € 700.000 naar € 500.000 is het wel een overweging om dan dit jaar toch nog een (netto) dividenduitkering voor € 200.000 te doen tegen 26,9%. Anders rekent u volgend jaar af tegen 33%.

 

Raadpleeg altijd uw adviseur voordat u een besluit neemt.

4. Gebruik de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (BOR) is een fiscale regeling die geldt bij de overdracht van een onderneming aan bijvoorbeeld de volgende generatie. Dit kan spelen bij overlijden, maar ook bij schenking. De regeling is fiscaal erg gunstig, maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Met Prinsjesdag is een aantal aanpassingen voorgesteld. Enkele van de voorgestelde wijzigingen zijn: 


Vanaf 2024

 •  Aan derden verhuurd vastgoed wordt altijd gezien als beleggingsvermogen.

Vanaf 2025 

 •  De minimumleeftijd van de verkrijger is 21 jaar bij schenking.
 • Vrijgestelde waarde: op dit moment is de eerste € 1.200.000 volledig vrijgesteld, voor het meerdere is 83% vrijgesteld. Dit wordt tot € 1.500.000 volledig vrijgesteld, voor het meerdere 75%.
 • De doelmatigheidsmarge van 5% voor beleggingsvermogen wordt afgeschaft, de vrijstelling geldt dan alleen voor ondernemingsvermogen.
Naast de BOR heeft u bij de bedrijfsoverdracht ook te maken met de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Onder voorwaarden kan de box 2-claim worden doorgeschoven naar de verkrijger. Er kan uiteraard voor worden gekozen om de box 2-claim wel af te rekenen. In dat geval kan dit door de tariefverhoging in box 2 beter in 2023 gebeuren dan in 2024.

Een bedrijfsoverdracht is een complex proces. Start hier tijdig mee. Overleg daarom met uw adviseur of het interessant voor u is om nog dit jaar of in 2024 uw onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de volgende generatie onder gebruikmaking van de huidige faciliteiten.

Het Belastingplan 2024 is aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De stemming in de Eerste Kamer is naar verwachting op 19 december 2023. ​

Meer weten?

Wilt u meer weten over (een van) deze onderwerpen? Neemt u dan contact op met uw private banker. Vraag ook altijd advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

Lees ook de vijf eindejaarstips voor uw privé-financiën.

Geschreven naar de stand van zaken op 3 november 2023.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

​​

Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer