Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

5 eindejaarstips voor de vermogende particulier

Op Prinsjesdag 2023 zijn er ondanks een demissionair kabinet veel fiscale veranderingen aangekondigd voor de komende jaren. Genoeg reden dus om in deze laatste weken van 2023 te bekijken wat u dit jaar nog kunt regelen op financieel gebied. In deze blog behandel ik vijf onderwerpen.

Inhoudsopgave

1. Box 3-vermogen

Met ingang van 2023 is voor box 3 de zogenoemde forfaitaire spaarvariant van toepassing. Daarin worden drie vermogenscategorieën onderscheiden: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elke categorie heeft een eigen forfaitair rendement. Voor de categorie ‘overige bezittingen’ is het forfaitaire rendement van te voren al bekend, voor 2024 is dat 6,04%. Voor de categorieën ‘banktegoeden’ en ‘schulden’ worden die pas na afloop van het belastingjaar definitief vastgesteld. In de voorlopige aanslagen voor 2024 wordt voor banktegoeden 1,03% gehanteerd en voor schulden 2,47%. 

 

Het belastingtarief waartegen het forfaitaire rendement wordt belast stijgt in 2024 van 32% naar 36%.  

 

Ook met de forfaitaire spaarvariant kan het nog steeds interessant zijn om vermogen over te brengen naar een spaar-BV. In plaats van box 3-belasting over een forfaitair rendement, betaalt u dan vennootschapsbelasting en uiteindelijk box 2-belasting over uw daadwerkelijk gerealiseerde rendement. Let op: dit moet allemaal geregeld zijn vóór 1 januari 2024. Zeker als u nog een BV moet oprichten, is het zaak daar snel mee te starten. Schakel uw fiscalist dus tijdig in. 

 

In plaats van naar een BV is het ook mogelijk vermogen over te brengen naar een open fonds voor gemene rekening (OFGR). In 2024 zal een OFGR echter weer omgezet moeten worden naar een BV omdat een Familie-OFGR per 1 januari 2025 fiscaal transparant wordt.

 

Het is de bedoeling dat met ingang van 2027 ook in box 3-belasting geheven wordt over het werkelijk gerealiseerde rendement.

2. Hypotheek

Als u box 3-vermogen heeft, kan het interessant zijn om uw hypotheek om te zetten van box 1 naar box 3. Als uw box 3-schulden ongeveer net zo hoog zijn als uw box 3-bezittingen (banktegoeden en overige bezittingen) betaalt u in het huidige box 3-systeem geen box 3-belasting. Maar u krijgt uw hypotheek niet zomaar van box 1 naar box 3.

Afhankelijk van de aflossingsvorm is daar een aantal stappen voor nodig. Als u bijvoorbeeld nog een aflossingsvrije hypotheek heeft, moet u deze eerst helemaal met eigen geld aflossen. Op een later moment kunt u weer een hypotheek opnemen, die dan in box 3 belandt. Of het omzetten van box 1 naar box 3 aantrekkelijk is, is ook afhankelijk van uw huidige rente. Als u door de omzetting een hogere rente moet gaan betalen, kan dit het belastingvoordeel teniet doen. Zowel voor oversluiten als omzetten geldt: wilt u dit nog in 2023 regelen, dan moet u daar snel mee starten. 

 

Overigens kan extra aflossen op uw hypotheek ook een goede optie zijn. Zorg ervoor dat u dit op tijd bij uw bank aankondigt. Als u uw hypotheek volledig wilt aflossen, dan moet u dat bij Van Lanschot Kempen een maand van tevoren aankondigen, dus vóór 1 december. Wilt u alleen een extra aflossing doen, dan moet de aflossing uiterlijk dinsdag 26 december 2023 vóór 17.00 uur over te maken naar NL86 ABNA0487037952. U moet dan in de omschrijving ‘aflossen 2023’ en het leningdeel-nummer waarop u wenst af te lossen vermelden.

Let op: bij een (extra) aflossing krijgt u mogelijk te maken met een aflossingsvergoeding. Dat is het geval als u meer aflost dan het jaarlijkse maximale boetevrije bedrag. 

Meer weten over een hypotheek bij Van Lanschot Kempen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het afsluiten van een hypotheek bij Van Lanschot Kempen? U leest er alles over in de brochure.
Download de Brochure

3. Schenken

 • In 2023 is de jaarlijkse vrijstelling voor schenken aan uw kinderen € 6.035 en voor kleinkinderen € 2.418. Als u gebruik wilt maken van de vrijstelling in 2023, is het belangrijk dat u ervoor zorgt dat het geld in 2023 van uw rekening is afgeschreven. Als u alleen gebruikmaakt van de jaarlijkse vrijstelling hoeft er geen aangifte voor de schenkbelasting te worden gedaan. Overweeg vooraf goed of u misschien voorwaarden aan de schenking wilt verbinden. Denk hierbij aan de zogenaamde uitsluitingsclausule, het instellen van bewind of bijvoorbeeld een tweetrapsmaking. Voor onze klanten hebben wij een schenkingsakte beschikbaar voor schenkingen tot € 50.000, die niet gebruikt worden voor de eigen woning.
 • Het is mogelijk om eenmalig een hoger bedrag belastingvrij aan uw kind te schenken. Voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Let op: de uiterste datum voor deze schenking is de veertigste verjaardag van uw kind of de partner van uw kind. Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de eenmalige hoge schenking (ook niet de schenking voor de eigen woning of dure studie) kunt u in 2023 € 28.947 schenken; dit bedrag is vrij besteedbaar en hoeft dus niet voor de eigen woning te worden gebruikt.
 • Heeft u in 2021 of 2022 al een deel van de zogenoemde jubelton geschonken? Dan kunt u dat bedrag dit jaar nog aanvullen tot € 105.302 (eerste schenking in 2021) of € 106.671 (eerste schenking in 2022). Daarnaast mag u in dat geval ook nog gebruikmaken van de gewone jaarlijkse vrijstelling.

4. Lijfrente

Heeft u geen of een beperkt pensioen? Dan kunt u overwegen om in 2023 nog een lijfrenteproduct af te sluiten: een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar of een bankspaarproduct bij een bank of beleggingsonderneming. Van Lanschot Kempen biedt hiervoor Evi Pensioenbeleggen aan. 

Dit jaar is de lijfrenteaftrek aanzienlijk verruimd. De jaarruimte is verhoogd van 13,3% naar 30% van de premiegrondslag, met een maximum van € 34.550. Ook de reserveringsruimte is verhoogd. Heeft u de afgelopen tien jaar geen of niet volledig gebruikgemaakt van uw jaarruimte, dan kunt u dit jaar tot € 38.000 extra lijfrentepremie of -inleg in aftrek brengen. Op de site van Evi of de Belastingdienst kunt u uw maximale lijfrenteaftrek berekenen.

5. Periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Veel huwelijkse voorwaarden (of geregistreerd-partnerschapsvoorwaarden) kennen een zogenoemd periodiek verrekenbeding. Dat houdt in dat u ieder jaar het overschot aan inkomen, dat u niet besteed heeft aan de kosten van de huishouding, met uw partner verdeelt. In de praktijk wordt dat echter zelden uitgevoerd, met als uiterste consequentie dat bij een echtscheiding het vermogen verdeeld moet worden alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Om dat laatste te voorkomen, moet u jaarlijks die periodieke verrekening uitvoeren. Heeft u dit over het verleden niet gedaan, dan kunt u dat met een vaststellingsovereenkomst alsnog corrigeren.

 

Het Belastingplan 2024 is aangenomen door de Tweede Kamer en is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. De stemming in de Eerste Kamer is naar verwachting op 19 december 2023. 

Meer weten?

Uw private banker wisselt graag met u van gedachten over deze onderwerpen. Vraagt u ook altijd eerst advies aan uw fiscalist voordat u een beslissing neemt.

 

Lees ook de vier eindejaarstips voor DGA’s.

 

Geschreven naar de stand van zaken op 3 november 2023.

Disclaimer

Dit artikel bevat alleen algemene informatie en geen persoonlijk advies. Wilt u persoonlijk advies, overleg dan met uw fiscaal adviseur of uw notaris wat de beste keuze voor u is.

Maak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Alle artikelen van Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer