Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie
INTERVIEW

Specifieke belegging Privaat: extra spreiding en rendementspotentieel

In dit interview geeft fondsbeheerder Sven Smeets antwoord op de belangrijkste vragen rondom de specifieke beleggingsstrategie Privaat. Dit is één van de specifieke beleggingen waarmee u uw beleggingsportefeuille kunt personaliseren. 


De specifieke belegging Privaat richt zich volledig op beleggingen buiten de beurs. Het biedt toegang tot beleggingen die anders zijn voorbehouden aan professionele beleggers. ‘We spreiden private investeringen ook nog eens over venture capital, buyout capital, infrastructuur, land- en bosbouw en vastgoed’, vertelt fondsbeheerder Sven Smeets. 

Wat maakt de specifieke belegging Privaat onderscheidend?

‘Deze strategie biedt een breed gespreide portefeuille met beleggingen buiten de beurs om die zijn verdeeld over verschillende vermogenscategorieën, regio’s, sectoren en instapmomenten. We beleggen alleen in de aandelenkant van de kapitaalstructuur. Niet in private schuld, zoals de specifieke belegging Alternatief Vastrentend.

De strategie heeft twee pijlers: private equity en real assets. Private equity zien we als een verzamelnaam voor venture capital (durfkapitaal), waarbij we investeren in jonge, veelbelovende ondernemingen. En voor het klassieke buy out capital, waarbij we investeren in een bloeiende onderneming, die verder laten groeien en vervolgens verkopen. 

Real assets bestaan uit infrastructuur, land- en bosbouw en vastgoed. We proberen voor al die beleggingscategorieën de beste beleggingsideeën bij elkaar te brengen. Daarbij investeren we wereldwijd enkel in economisch en politiek stabiele landen, en niet in opkomende landen. 

Van de totale portefeuille neemt private equity ongeveer de helft voor zijn rekening met pakweg 15% venture capital en om en nabij 35% buy out. Infrastructuur is goed voor 20% van de beleggingen, land- en bosbouw voor 20% en vastgoed voor 10%.  

Het grootste deel van de portefeuille is opgebouwd uit streng geselecteerde partnerships. Dat zijn investeringsmaatschappijen met elk hun specialisme die we graag in onze portefeuille willen opnemen. We onderhouden een nauwe relatie met hen en het voelt ook echt als ‘partners’. Daarnaast investeren we een deel van de portefeuille in zogenoemde co-investeringen. Dat zijn directe belangen die wij samen met een van onze partners in een specifiek bedrijf nemen. Daarmee kunnen we nog gerichtere accenten in de portefeuille aanbrengen. 

We werken voor onze beleggingen samen met partners van wie de proposities bij de particuliere belegger vaak niet bekend zijn. Doorgaans zijn deze proposities alleen toegankelijk voor professionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars, omdat ze een zeer groot instapbedrag vragen. Maar omdat wij het geld van een groot aantal kleinere beleggers bij elkaar voegen, kunnen we er toch in beleggen.’ 

Waar beleg ik in als klant?

‘Bij venture capital richten we ons op start ups in technologie en de ontwikkeling van geneesmiddelen. We beleggen momenteel bijvoorbeeld in Personio, een Duitse ontwikkelaar van HR-managementsoftware (human resources) gericht op het midden- en kleinbedrijf. Personio wist veel marktaandeel te pakken met een betaalbare oplossing waarmee alle HR-zaken geregeld kunnen worden. Inmiddels zet Personio in op internationale groei. De investering werd gemaakt door onze partner Northzone, die bekend is van eerdere successen met Spotify, Kahoot en Trustpilot.  

Een voorbeeld van een succesvolle buy out investering is AJM Healthcare. Dat is een Britse onderneming die zich richt op logistiek, onderhoud en reparatie van medisch materiaal zoals rolstoelen en ziekenhuisbedden.  

Onze partner Westbridge professionaliseerde de onderneming door het managementteam te versterken, het opzetten van een ervaren Raad van Bestuur en het verbeteren van diverse bedrijfsprocessen. Dat droeg bij aan het winnen van 7 nieuwe contracten.  

Buyout capital zien we echt als ondernemend kapitaal. We nemen een belang in een onderneming en samen met de ondernemer wordt er operationele en strategische waarde gecreëerd om zo het bedrijf te laten groeien. De private equity-investeringen zijn vooral in het kleine tot middelgrote buyout-segment Europa en de Verenigde Staten. Daar zijn nog veel mogelijkheden voor waardecreatie en speelt schuldfinanciering, zoals bij grote buyout-transacties, een minder belangrijke rol. 

Bij infrastructuur investeren we in klassieke infrastructuur zoals transport (openbaar vervoer, tolwegen, havens), communicatienetwerken en distributie- en opslag van energie. Maar ook in infrastructuur die hoort bij een veranderende, duurzame wereld die een energietransitie doormaakt. We investeren bijvoorbeeld in de Hydrogen Technology & Energy Corporation via onze partner I Squared Capital. Deze onderneming is marktleider in waterstofinfrastructuur in Canada en rolt het grootste netwerk van waterstoftankstations uit. 

De beleggingen in land- en bosbouw bevinden zich onder andere in Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, Spanje en Portugal. U moet dan denken aan de teelt van permanente gewassen zoals noten, kiwi’s en avocado’s en aan jaarlijkse gewassen zoals aardappels en graan. In 2019 investeerden we via onze partner Craigmore in Wiroa Orchard, wat toen nog een braakliggend grasland was waar ooit koeien graasden. Daar is inmiddels ruim 80 hectare kiwigaard aangepland, samen met inheemse planten en bomen voor verrijking van het ecosysteem bescherming tegen erosie. 

Bij vastgoed spelen we onder andere in op de trend van verstedelijking en beleggen we bijvoorbeeld in meergezinswoningen, studentenhuisvesting en logistiek vastgoed. We investeren in een wereldwijde portefeuille met studentenhuisvesting met tienduizenden bedden in onder andere de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Duitsland. Samen met onze partner GSA, een pionier in dit vastgoedsegment.’ 

Wat zijn de risico’s en hoe zijn die te beheersen?

‘Het belangrijkste risico is dat dit type beleggingen minder liquide is. De beleggingen worden niet verhandeld op een beurs waar beleggers dagelijks kunnen aan- en verkopen. Beleggers dienen de eerste drie jaar te blijven zitten en daarna kan in- en uitstappen op kwartaalbasis. En dat is op basis van best effort, er is geen garantie dat in- of uitstappen op een bepaald moment mogelijk is. Dit risico is moeilijk te beheersen, maar daar staat dan ook een potentieel hoger rendement tegenover, de zogenoemde liquiditeitspremie. 

Bij venture capital is het risico dat een start up zich niet ontwikkelt zoals u had voorzien. Of dat een nieuw ontwikkeld medicijn niet door de testen komt. Land- en bosbouw hebben weer heel andere risico’s zoals slecht weer, een insectenplaag of bosbrand. 

Beleggers in private markten moeten een horizon van vijf tot tien jaar hebben. Het rendement komt op de middellange termijn. In dit type beleggingen moet u niet uw laatste euro stoppen, en ook niet de euro die u morgen nodig hebt. Het zijn complexe beleggingen, maar de belegger wordt dan ook door ons portefeuillebeheerders ontzorgd.’

Wat voegt Privaat toe aan mijn kernportefeuille?

‘Spreiding en rendementspotentieel. Aan de beursgenoteerde beleggingen in de kernportefeuille kan een belegger met de private strategie een serie niet-beursgenoteerde beleggingen toevoegen. Die hebben hun specifieke risicokenmerken en rendementsaanjagers.  

Ik durf wel te zeggen dat we met topspelers partnerships aangaan. Het zijn gespecialiseerde investeerders met een bewezen staat van dienst.’ 

Hoe ben ik als belegger betrokken?

‘We maken elk kwartaal uitgebreide rapportages waarin we beleggers uiteraard informeren over de ontwikkeling van de waarde van de portefeuille, maar ook over veranderingen in de portefeuille. Wat onze voornemens en afwegingen zijn bij een (nieuwe) investering. Daarnaast organiseren we ook bijeenkomsten en webinars waarin beleggers vragen aan ons kunnen stellen. 

We zijn als fondsbeheerders voor beleggers via hun adviseur of banker gemakkelijk te bereiken. Dat vinden we belangrijk.’

Personaliseer uw beleggingsportefeuille

Nadat uw financiële doelstellingen zijn gedekt met vermogensbeheer, biedt Van Lanschot u de mogelijkheid om overgebleven vermogen te investeren in één of meerdere specifieke beleggingen, passend bij uw persoonlijke overtuiging en interesse.

 

Deze specifieke beleggingen zijn normaal gesproken niet beschikbaar voor particuliere beleggers, maar voorbehouden aan professionele, institutionele beleggers. Met Vermogensbeheer van Van Lanschot krijgt u dus unieke toegang tot extra rendementsbronnen en andere type beleggingen voor meer risicospreiding.

Meer over PrivaatMeer over Vermogensbeheer
disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer