Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Schenken met behoud van zeggenschap? Deze opties heeft u

U overweegt te schenken aan uw kind of kleinkind, maar twijfelt nog. Eigenlijk wilt u schenken én het zeggenschap over uw vermogen behouden. Zo weet u zeker dat het geld goed terechtkomt. Maar hoe pakt u dit aan? Er bestaan verschillende manieren om te schenken met behoud van zeggenschap. U vindt hier welke dit zijn.

Schenken met behoud van zeggenschap

Mogelijk wilt u schenken met behoud van zeggenschap omdat u wilt voorkomen dat uw kind al op jonge leeftijd de motivatie verliest om te werken of studeren. Of onbezonnen met het vermogen omgaat. Dit noemen ze Ferrari-syndroom. Of misschien heeft u juist een studerend kind en heeft hij of zij simpelweg geen tijd of behoefte om zich bezig te houden met vermogen. Door te schenken met behoud van zeggenschap zijn zij nog niet eindverantwoordelijk, kijkt u over de schouders van uw kinderen mee en kunt u hen leren hoe ze hun vermogen moeten beheren.

Schenken via het familiefonds

In het familiefonds wordt het eigendom van het geschonken vermogen opgedeeld in twee delen: het juridische eigendom (het zeggenschap) en het economische eigendom (het bezit). Het economische eigendom ligt bij de participatiehouders, het zeggenschap gaat naar de bewaarder en beheerder. Meestal wordt een stichting opgericht om de rol van zowel bewaarder als beheerder te vervullen.

 

U kunt als schenker optreden als bestuurder van de stichting. Zo behoudt u zelf – via de stichting – het zeggenschap. Vervolgens schenkt u de participaties in het fonds aan uw (klein)kind, zodat zij het economisch eigendom krijgen van het vermogen. Wilt schenken aan meerdere (klein)kinderen? Dan bepaalt u zelf hoe de participaties, ofwel het vermogen, precies wordt verdeeld.


In de FamiliefondsWijzer leest u meer over hoe het familiefonds werkt.

Bespreek uw mogelijkheden

Bij elke vorm van schenken, gelden er verschillende voorwaarden. Welke opties heeft u en waar moet u rekening mee houden? U kunt dit bespreken met uw private banker, hij of zij denkt graag met u mee. Nog geen klant bij Van Lanschot Kempen? Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken.  

U kunt als schenker optreden als bestuurder van de stichting. Zo behoudt u zelf – via de stichting – het zeggenschap. Vervolgens schenkt u de participaties in het fonds aan uw (klein)kind, zodat zij het economisch eigendom krijgen van het vermogen. Wilt schenken aan meerdere (klein)kinderen? Dan bepaalt u zelf hoe de participaties, ofwel het vermogen, precies wordt verdeeld.

In de FamiliefondsWijzer leest u meer over hoe het familiefonds werkt.

Schenken onder schuldigerkenning

Schenking onder schuldigerkenning wordt ook ‘schenken op papier’ genoemd. In dit geval schenkt u een som geld aan uw (klein)kinder en leent u dit geld onmiddellijk weer terug. Hierover betaalt u 6% rente. Voor deze vorm van schenken, moet u langs de notaris. U schenkt uw (klein)kind een vordering op uzelf via een notariële akte. Zo ontstaat uw schuld bij uw (klein)kind. Deze hoeft u pas af te lossen als uzelf of uw partner overlijdt. Zo houdt u zelfbeschikking over het schenkbedrag. Deze vorm van schenken, komt veel voor als het geld nog ‘vast’ zit, bijvoorbeeld in onroerend goed.

Schenken onder bewind

Als u schenkt onder bewind, beheert iemand anders het geld voor uw kinderen. Uw kind kan dan alleen met toestemming van de bewindvoerder over het vermogen beschikken. Om dit te regelen, legt u de schenking vast in een schenkingsovereenkomst. Dit kan via een notariële akte, maar u kunt het ook zelf regelen met een onderhandse akte. Het is aan uzelf om te bepalen wie optreedt als bewindvoerder. In de praktijk is dat meestal een van de ouders. Ook legt u vast tot welke leeftijd het bewind geldt.

Houd er rekening mee dat uw kind na vijf jaar de rechter kan vragen om het bewind te laten vervallen. Om dit te voorkomen, kunt u in de schenkingsakte een clausule opnemen waarin staat dat u in dat geval het recht heeft om de schenking te herroepen.

Bespreek uw mogelijkheden

Bij elke vorm van schenken, gelden er verschillende voorwaarden. Welke opties heeft u en waar moet u rekening mee houden? U kunt dit bespreken met uw private banker, hij of zij denkt graag met u mee. Nog geen klant bij Van Lanschot Kempen? Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken.
SchenkenMaak een afspraak

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer