NL EN

Van Lanschot Kempen: aankondiging BAVA in verband met voorgestelde kapitaalteruggave van € 1 per aandeel

Op 11 oktober 2017 zal Van Lanschot Kempen een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) houden in verband met de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1 per aandeel. Het voorstel tot kapitaalteruggave is vandaag aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers van Van Lanschot Kempen.

Van Lanschot Kempen wil een bedrag van € 1 per geplaatst gewoon aandeel A (in totaal ruim € 41 miljoen) aan aandeelhouders teruggeven. De Nederlandsche Bank heeft bevestigd geen bezwaar te hebben tegen dit voorstel.

Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘We zijn zeer verheugd dat we dit voorstel kunnen doen aan onze aandeelhouders. De voorgenomen kapitaalteruggave is de volgende stap in de uitvoering van onze kapitaalstrategie. Het is onze ambitie om, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, voor de periode tot en met 2020 ten minste € 250 miljoen terug te geven aan onze aandeelhouders.’

Het voorstel tot kapitaalteruggave en de voorstellen tot wijziging van de statuten in verband met de kapitaalteruggave zullen ter stemming worden gebracht op de BAVA die wordt gehouden op 11 oktober 2017 om 10.00 uur in ’s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht, de agenda met toelichting en de voorstellen tot wijziging van de statuten zijn beschikbaar op Aandeelhoudersvergaderingen 2017.

Als de aandeelhouders het voorstel goedkeuren zal de teruggave in beginsel plaatsvinden in december 2017. De kapitaalteruggave wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze teruggave is vrijgesteld van dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd. De CET I-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven onze kapitaaldoelstelling van 15 – 17%.