NL EN

Van Lanschot draagt Lex van Overmeire voor als lid van Raad van Commissarissen

Van Lanschot maakt bekend dat de Raad van Commissarissen voornemens is om Lex van Overmeire voor te dragen als lid van de Raad van Commissarissen.

Lex van Overmeire (1956) is registeraccountant en was tot 30 juni 2016 werkzaam bij EY. In zijn loopbaan heeft hij de accountantscontrole verricht bij verschillende financiële instellingen. DNB heeft ingestemd met zijn voorgenomen benoeming als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer Van Overmeire wordt voorgedragen tijdens een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering, die wordt gehouden op 30 januari 2017 om 10.00 uur in ’s-Hertogenbosch. Het oproepingsbericht en de agenda met toelichting, waaronder zijn curriculum vitae, zijn beschikbaar op de pagina Aandeelhoudersvergaderingen 2017.

Foto Lex van Overmeire (download)

Van Lanschot draagt Lex van Overmeire voor als lid van Raad van Commissarissen (pdf)