Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Specifieke belegging Alternatief Vastrentend

De specifieke belegging Alternatief Vastrentend is hoofdzakelijk gericht op type leningen die een beperkte samenhang vertonen met de traditionele obligatiemarkten.

Het gaat om alternatieve leningen die naast het genereren van rente-inkomsten op termijn ook kapitaalgroei laten zien. Het kan gaan om verzekeringsobligaties, directe leningen aan ondernemers die niet bij de bank willen aankloppen of beleggingen in afgewaardeerde obligaties van bedrijven die in moeilijkheden zitten en waar een reddingsoperatie noodzakelijk is.


Kenmerkend voor de specifieke beleggingsstrategie Alternatief Vastrentend is de beperkte liquiditeit. Beleggers kunnen enkel op kwartaalbasis in- en uitstappen. Dit type beleggingen is dan ook voor beleggers met een lange horizon. 

✔ Belegging in alternatieve obligatie-strategieën

✔ Risicospreiding door belegging in niet-traditionele markten

✔ Toegang tot beleggingen die zijn voorbehouden aan professionele beleggers

Maak een afspraak

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel) van uw inleg verliezen.

Opbouw beleggingen

De portefeuille is opgebouwd uit circa 20 tot 25 hedgefondsen. De kwalitatieve selectie hiervan is gericht op het rendement dat deze fondsen behalen, niet op de toename van het beheerd vermogen. Bij de samenstelling van de portefeuille wordt rekening gehouden met de beweeglijkheid en de mogelijke overlap tussen de hedgefondsen.

Meer weten over beleggen bij Van Lanschot Kempen?

Maak vrijblijvend een afspraak. Wij leren u graag kennen.
Maak een afspraak
disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer