Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Vermogensbeheer bij Van Lanschot Kempen: wat houdt dit in?

Bij Van Lanschot Kempen kunt u het beleggen overlaten aan een team van specialisten. Deze vorm van dienstverlening heet Vermogensbeheer. Op basis van uw persoonlijke voorkeuren wordt er een beleggingsportefeuille samengesteld en beheerd, zodat u geen omkijken heeft naar alle ontwikkelingen op financiële markten. 


Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Inhoudsopgave

Vermogensbeheer Van Lanschot Kempen

Bij Vermogensbeheer van Van Lanschot Kempen richt de vermogensbeheerder op basis van uw financiële doelstelling, uw risicobereidheid, uw beleggingshorizon en eventuele duurzaamheidsvoorkeuren de portefeuille in. Vervolgens houdt een ervaren specialist uw beleggingen in de gaten en speelt hij of zij voor u in op nieuwe kansen.

 

Een voordeel van Vermogensbeheer is dat u de financiële markten niet op de voet hoeft te volgen en zelf geen beleggingsbeslissingen hoeft te nemen. Wel ontvangt u maandelijks een rapportage over de ontwikkeling van uw vermogen. Staat u toch liever zelf aan het roer van uw beleggingsportefeuille? Dan is beleggen met advies mogelijk een betere optie voor u. 

 

Een van de zaken die bij Vermogensbeheer in het gesprek met uw private banker naar voren komt, is welke beleggingsaanpak het beste aansluit bij uw financiële en duurzame overtuigingen. Bij Van Lanschot Kempen zijn er vier beleggingsstrategieën waaruit u kunt kiezen: Actief, Index, Smart en Duurzaam. 

Vermogensbeheer Actief

De beleggingsstrategie Actief is erop ingericht om slim in te spelen op nieuwe marktkansen. Dat gebeurt onder meer door te beleggen in circa tachtig aandelen van Amerikaanse en Europese bedrijven met een sterke marktpositie. Hierbij is bewust gekozen voor een beperkte selectie. Zo krijgen beleggingsspecialisten alle kans om bedrijven in financieel en duurzaam opzicht heel goed te analyseren. 

 

Behalve uit individuele aandelen bestaat de portefeuille bij Actief Vermogensbeheer ook uit actieve en indexfondsen. Deze fondsen investeren in onder meer aandelen, staats- en bedrijfsobligaties en vastgoed. Zo ontstaat een brede spreiding over zowel verschillende regio’s als beleggingscategorieën. Op basis van marktverwachtingen en -ontwikkelingen wordt de portefeuille continu bijgesteld. 

Vermogensbeheer Index

De insteek van de beleggingsstrategie Index is het zo laag mogelijk houden van de kosten. Via beursgenoteerde indexfondsen wordt het waardeverloop van regionale beursindices zo goed mogelijk gevolgd. De kosten van deze beleggingsinstrumenten liggen laag, omdat er geen uitgaven zijn voor een actieve fondsbeheerder die het marktgemiddelde probeert voor te blijven.

 

Onze beleggingsspecialisten houden bij de selectie van de indexfondsen rekening met onder andere duurzaamheid, verhandelbaarheid en fiscale eigenschappen met het oog op het terugvorderen van dividendbelasting. Net als bij Vermogensbeheer Actief wordt de portefeuille breed gespreid over regio’s en beleggingscategorieën.

Beleggen bij Van Lanschot Kempen

Wilt u meer weten over u mogelijkheden voor beleggen bij Van Lanschot Kempen? U leest er meer over in de brochure.
Download de brochure

Vermogensbeheer Smart

Vermogensbeheer Smart heeft een heel andere aanpak dan de varianten Actief en Index. Het uitgangspunt is dat er niet geprobeerd wordt om de markt te timen, omdat alle voor beleggers relevante informatie al in beurskoersen is verwerkt. In plaats van in te spelen op mogelijke marktontwikkelingen, bepaalt een computergestuurd model de ideale spreiding over meer dan twintig beleggingscategorieën.

 

Deze aanpak onderscheidt zich doordat het menselijke emoties uitsluit, wat beleggers zelf soms in de weg kan zitten. Aan de hand van de koersbewegingen op verschillende financiële markten wordt de beleggingsportefeuille elk kwartaal opnieuw precies afgestemd op uw risicoprofiel.

Vermogensbeheer Duurzaam

Bij Vermogensbeheer Duurzaam ligt de focus naast het financiële deel ook op maatschappelijk rendement. Een deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in ondernemingen die positieve impact genereren op maatschappelijk of milieugebied. 

Daarnaast kiest Vermogensbeheer Duurzaam positie in actieve- en indexfondsen die bedrijven mijden met schadelijke activiteiten, zoals tabaks- en wapenproductie. In ondernemingen die een actief klimaatbeleid voeren en goed scoren op duurzame criteria, wordt juist wat meer belegd. 

Hoe bepaal ik wat voor mij de beste beleggingsstrategie is?

De historische rendementen van de beleggingsstrategieën zijn verschillend, maar het verwachte toekomstige rendement voor Vermogensbeheer Actief, Index, Smart en Duurzaam ligt even hoog. De keuze tussen de varianten moet u daarom samen met uw private banker maken op basis van persoonlijke voorkeuren en overtuigingen. 

 

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Lees in de brochure meer over beleggen bij Van Lanschot Kempen of maak een vrijbijvende kennismakingsafspraak om te bespreken welke mogelijkheden u heeft.

Maak een afspraak

Misschien vindt u dit ook interessant

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer