Private Banking|Professional Solutions|Investment Management|Investment Banking|Over ons
Contact
Inloggen
 • Oplossingen
 • Voor wie
 • Kennis & Inspiratie

Wilt u ook beleggen met deelnemingsvrijstelling in uw BV?

Als u in uw BV belegt, dan is het rendement op de belegging (positief of negatief) onderdeel van de winst van de BV en in principe belast met vennootschapsbelasting (Vpb). Over de eerste € 200.000 winst is 19% Vpb verschuldigd, over het meerdere 25,8%.

 

Dat is anders als uw BV rechtstreeks voor 5% of meer investeert in een onderneming. In die situatie is namelijk, onder voorwaarden, de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Het rendement op de belegging (dividend en koerswinst of -verlies) is dan vrijgesteld voor de Vpb. Voor een investering in een coöperatie geldt de 5%-drempel niet. Elk belang in een coöperatie – hoe klein of groot dat ook is – valt onder de deelnemingsvrijstelling.

 

Meestal zijn de ondernemingen waarin belegd kan worden zo groot dat uw BV nooit zelfstandig een belang in die onderneming krijgt van 5% of meer. Uw BV kan dan voor die belegging dus geen gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. Maar via bepaalde beleggingsfondsen bestaat die mogelijkheid wel.

Speciale beleggingsfondsen

Er zijn speciale beleggingsfondsen waarbij uw BV wel gebruik kan maken van de deelnemingsvrijstelling. In tegenstelling tot de meeste beleggingsfondsen, zijn deze speciale fondsen zelf wel belastingplichtig voor de Vpb. Maar omdat ze zelf (direct of indirect) weer voor 5% of meer kunnen beleggen in de onderliggende ondernemingen, kunnen deze speciale fondsen meestal ook gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling, zodat er alsnog geen Vpb over het gerealiseerde rendement verschuldigd is.

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Coöperatie

Die speciale beleggingsfondsen zijn er in verschillende varianten. Eén variant maakt gebruik van de mogelijkheden van de coöperatie. Als uw BV in zo’n fonds belegt, is – ongeacht de hoogte van uw investering – de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Het rendement dat uw BV op deze belegging maakt, is dus onbelast voor de Vpb. De coöperatie belegt vervolgens weer (al dan niet getrapt) in onderliggende ondernemingen, en kan bij een belang van 5% of meer mogelijk de deelnemingsvrijstelling toepassen op inkomsten uit deze onderliggende ondernemingen.

Een voorbeeld van een dergelijk beleggingsfonds is het Kempen North American Private Equity Fund (KNAPEF). Dit beleggingsfonds belegt in Amerikaanse private-equityfondsen en ondernemingen. Voor zover mogelijk maakt KNAPEF zelf gebruik van de deelnemingsvrijstelling voor zijn investeringen. Voor Amerikaanse investeringen is er door KNAPEF ook Amerikaanse bronbelasting verschuldigd, in sommige omstandigheden kan KNAPEF een deel hiervan verrekenen.

Lees de bijbehorende fondsdocumentatie

Specifiek risico

Een dergelijk beleggingsfonds heeft een zeer specifiek risicoprofiel en is niet voor iedere belegger geschikt. Uw private banker of beleggingsadviseur informeert u graag over de mogelijkheden.

Geschreven naar de stand van zaken op 30 oktober 2023.

Auteur

Hanneke Kroonenberg

Hanneke Kroonenberg

Hoofd Kenniscentrum

06 23 29 75 27

Mail Hanneke Kroonenberg

disclaimer

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s van beleggen vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Om een indicatie te geven van het risico dat u met uw beleggingen loopt, gebruiken we risicoprofielen. De ‘Risicometer Beleggen’ helpt u om de risicoprofielen van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Lees meer over de Risicometer Beleggen.

Bekijk ook de informatie over het Depositogarantiestelsel, het Beleggerscompensatiestelsel en bescherming van uw beleggingen door de Wet Giraal Effectenverkeer.

Volledig gefocust op uw toekomst

Private Banking
 • Kantoren
 • Ondernemers
 • Medici
 • Executives
 • Business Professionals
 • Vermogensregie
 • Filantropie Services
 • Voorwaarden
 • Private Banking - België
 • Private Banking - Zwitserland

PROFESSIONAL SOLUTIONS
Investment Management
INVESTMENT BANKING

© Van Lanschot Kempen NV 2024Over onsVeilig bankierenPrivacy & cookiesDisclaimer